Умови використання сервісу Яндекс.Афіша

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Афіша. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Афіша та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Афіша має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Афіша розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Афіша, доступний за адресою: http://afisha.yandex.ua (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса відносно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють Угода користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse) і Політика конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди міститься на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/afisha_termsofuse.

1.5. У разі якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни у ці Умови в порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачеві можливість безкоштовного доступу до інформації про кінофільми, спектаклі, клубні заходи, концерти, виставки, лекції та інші заходи. Усі існуючі на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Інформаційні матеріали про культурно-розважальні події, включаючи відомості про місця і час їх проведення, будь-яких типів і форм надання (тексти, ілюстрації, фотографії, графіка, аудіо- і відеоматеріали тощо) (далі — Матеріали), надано партнерами Сервісу. Повний перелік правовласників і власників інформації доступний за адресою: http://afisha.yandex.ru/partners.

2.2. Будь-яка інформація, використовувана у Сервісі, призначена виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, змінення, поширення, доведення до загального відома (публікація) в мережі інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та/або з комерційною метою без попереднього письмового дозволу правовласника заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або документами, зазначеними у п. 1.2 цих Умов.

2.3. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість отримати доступ до (чи здійснити пошук) інформації щодо пропозицій партнерів Яндекса про продаж квитків на різні види культурно-розважальних заходів. Оформлення квитків та їх оплата відбувається безпосередньо на веб-сайтах партнерів Яндекса. Доступ до веб-сайту партнера Яндекса може також здійснюватися Користувачем за допомогою спеціального модуля партнера Яндекса, розміщеного на веб-сайті Сервісу.

2.4. Яндекс не несе відповідальності за актуальність інформації, наданої партнерами, включаючи інформацію про наявність і вартість квитків у партнерів Яндекса.

2.5. Яндекс не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, здійснені на сайтах партнерів, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем квитків на зазначених сайтах.

2.6. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

Дата публікації 06.03.2013