Ліцензійна угода на використання програм Браузер «Yandex»

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програм Браузер «Yandex» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програм Браузер «Yandex» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програм Браузер «Yandex» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програм Браузер «Yandex» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне та беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання комп'ютерних програм Браузер «Yandex», версії для Windows, MacOS, Android, iOS (далі будь-яка з вищеперелічених програм іменується «Програма») та укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, б. 16, яке є власником виняткового права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах та способами, що не передбачені цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем розташування Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та їх перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виняткове право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному(-их) пристрою(-ах) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість персональних пристроїв.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в незмінному вигляді лише в некомерційних цілях (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті добування початкового тексту Програми та/або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника. Користувач має право здійснити модифікацію Програми винятково для свого особистого користування, а також зворотний розробку Програми винятково для усунення помилок у таких модифікованих версіях. Користувач не має права поширювати, повідомляти, доводити до загального відома або іншим чином використовувати такі модифіковані версії Програми, крім як для свого особистого користування.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму у будь-якій формі та будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, у тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірників програмних продуктів, із пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів незалежно від мети такого використання.

4.3. Програма повинна використовуватися під найменуванням: Браузер «Yandex». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти наявні в Програмі, документації або інших матеріалах, що поширюються з Програмою, знаки охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника чи інших осіб.

5. Інші положення і повідомлення

5.1. Користувач цим повідомлений та погоджується, що в разі ввімкнення в Програмі функції автоматичної відправки статистики, Правовласнику для цілей поліпшення якості продуктів та сервісів, що надаються Користувачеві, в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт, сторінку, що переглядається, та завантажувані файли до моменту відключення вказаної функції.

5.2. Автоматизований переклад текстів і веб-сторінок функцією «Переклад сторінок» виконується за допомогою власних технологій Правовласника, а також технологій партнерів Правовласника. У разі наявності на сторінці Програми з результатами перекладу логотипу компанії «ПРОМТ», переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT ® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) спрямовуватимуться Правовласнику.

5.3. У разі використання в Програмі функції «Переклад слів» переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT ® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) спрямовуватимуться Правовласнику.

5.4. Користувач цим повідомлений та погоджується, що у разі використання в Програмі функції «Визначення місця розташування» IP- адреса пристрою Користувача та дані про доступні Wi-Fі-мережі анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться на автоматизований сервіс визначення місця розташування Правовласника.

5.5. Користувач цим повідомлений та погоджується, що у разі ввімкнення в Програмі функції «Розумний рядок» для пропонування Користувачеві пошукових підказок Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, текст підказки, вибраної Користувачем та ідентифікатор системи до моменту відключення вказаної функції.

5.6. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що при увімкненні у Програмі функції «Синхронізація» для збереження та синхронізації даних і налаштувань Користувача в різних копіях Програми Правовласникові в автоматичному режимі передається та зберігається, на вибір Користувача, інформація таких категорій: налаштування Програми, інформація про програми і розширення, додані до Програми, паролі, закладки й історія відвіданих сторінок. Інформація з обраних Користувачем категорій передається до моменту відключення Користувачем зазначеної функції та зберігається до видалення даних Користувачем.

5.7. Користувач може в будь-який момент відмовитися від передачі даних, зазначених у п. 5.1 – 5.6, вимкнувши відповідні функції.

5.8. Користувач цим повідомлений та погоджується, що в разі використання Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

5.9. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються та обробляються згідно з Політикою конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.10. Користувач цим повідомлений та погоджується, що під час встановлення Програми йому будуть автоматично підібрані та встановлені додаткові компоненти (кнопки) для Програми, що здійснюють взаємодію з популярними соціальними мережами, поштовими сервісами та іншими інструментами, при цьому такий підбір здійснюється повністю автоматично та без передачі даних за межі пристрою Користувача.

5.11. Функція «Лише текст» Програми основана на використанні програми «Readability», виняткове право на яку належить компанії «Arc90», що поширює програму «Readability» на умовах ліцензії Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.12. Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2010. Adobe Systems Incorporated. Всі права збережені. Adobe та Flash є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками в Сполученіх Штатах Америки і/або інших країнах.

5.13. Відкриття, перегляд та інші дії з файлами, що мають такі розширення: .doc, .docx, .xls, xlsx, .ppt, .pptx, виконуються за допомогою пропріетарних технологій, які є власністю компанії SoftMaker Entwicklungs GmbH та/або її ліцензіарів (далі за текстом іменується «Програмне Забезпечення СофтМейкер»). Користувач визнає та погоджується з тим, що він не має права робити копії супровідної документації (у тому числі PDF-файлів та довідкових файлів) Програмного Забезпечення СофтМейкер, субліцензувати, передавати в найм або здавати в оренду будь-яку частину такої супровідної документації. Copyright © 1993–2013 SoftMaker Entwicklungs GmbH та/або її ліцензіари.

5.14. Програма створена на основі програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом Chromium, яке може використовуватися на умовах BSD License, текст якої наведений у Додатку до цієї Ліцензії, а також доступний за адресою: http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/LICENSE.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе ніякої відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збитки, заподіяні Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання або невикористання Програми, зокрема через можливі помилки або збої в роботі Програми.

6.3. Користувачеві надається можливість додавати в Програму розроблені та пропоновані до встановлення третіми особами розширення (компоненти), що надають доступ до інформації чи сервісів третіх осіб, або що здійснюють перехід на ресурси третіх осіб («Користувацькі компоненти»). Користувач розуміє та погоджується з тим, що встановлення в Програму Користувацьких компонентів здійснюється Користувачем на власний розсуд і ризик. Правовласник не контролює роботоздатність або зміст інформації сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою таких Користувацьких компонентів, а також їх відповідність законодавству, і не несе відповідальності за результати встановлення або використання Користувацьких компонентів. Правовласник не відшкодовує ніякі збитки, заподіяні Користувачеві використанням або неможливістю використання будь-яких Користувацьких компонентів або інформації, сервісів та ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою Користувацьких компонентів.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Програма може час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, які спрямовані на поліпшення Програми і можуть мати форму патчів, додаткових модулів або повністю нових версій Програми. Користувач цим повідомлений і погоджується з автоматичним оновленням Програми, включаючи запит, завантаження і встановлення оновлень Програми на пристрій Користувача без яких-небудь додаткових повідомлень.

7.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії будь-якої з Програм та/або усіх Програм. Встановлення оновлення/нової версії Програми означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ua/legal/browser_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.

Додаток. Умови використання Chromium

BSD License

Copyright © 2014, The Chromium Authors.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

• Neither the name of the Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Дата публікації 23.01.2014 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/14052013.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/04092013.