Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Коннект»

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижчевикладеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне та беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму в будь-яких цілях.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Коннект» («Програма») і укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Ліцензіат»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, яке є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на своє обладнання або використовуючи Програму будь-яким чином, Ліцензіат висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Ліцензіат не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якого з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Користуючись Програмою, Ліцензіат погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є наступні документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми в тій мірі, в якій положення зазначених документів не суперечить цій Ліцензії:

Зазначені документи (в тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.5. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних з використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації і будь-які претензії або позови, що витікають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Ліцензіату переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі суперечностей між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

1.7. Терміни та визначення:

1.7.1. Адреса - адреса електронної пошти в Домені Ліцензіата;

1.7.2. Поштова система - система, що дозволяє організувати доступ до поштової скриньки і роботу з електронною поштою для Адрес в Домені Ліцензіата;

1.7.3. Користувач Адреси – особа, яка пройшла реєстрацію в сервісах Правовласника з використанням Програми;

1.7.4. Обліковий запис Користувача Адреси - обліковий запис особи, яка використовує Адресу в сервісах Правовласника, зберігає дані (зокрема логін і пароль) для доступу до Адреси;

1.7.5. Яндекс.Пошта - сервіс Правовласника, що забезпечує роботу поштового функціоналу, який передбачає надання користувачам можливості відправки, отримання листів, їх зберігання, ведення адресної книги, але не обмежуючись цим;

1.7.6. Домен Ліцензіата - доменне ім'я, зареєстроване за Ліцензіатом, або доступне Ліцензіату для управління на інших підставах;

1.7.7. Яндекс.Диск - сервіс Правовласника, що надає можливість розміщення файлів (далі - «файли» або «дані») на дисковому просторі серверів Правовласника, зберігання файлів в зазначеному просторі, синхронізації файлів з пристроями користувачів сервісу Яндекс.Диск, перегляду файлів, їх зміни, видалення, управління доступом до них третіх осіб, здійснення за рішенням користувачів сервісу Яндекс.Диск доступу до розміщених даних, а також можливість користування сервісом Яндекс.Диск іншими способами.

1.7.8. Вікі - сервіс Правовласника, що забезпечує спільну роботу з текстово-графічними матеріалами, серед них надання Користувачам Адреси можливості створення, перегляду, редагування, зберігання їх на дисковому просторі серверів Яндексу, управління доступом до них третіх осіб, але не обмежуючись цим.

1.7.9. Трекер - сервіс Правовласника, що дозволяє Користувачам Адреси створювати завдання (далі - «тікети») для виконання іншими Користувачами адреси або їхнього спільного виконання Користувачами Адрес, редагувати їх, управляти правами доступу до них третіх осіб, налаштовувати роботу з тікетами, але не обмежуючись цим.

1.7.10. Яндекс.Overload - сервіс Правовласника, що дозволяє Користувачам Адреси обробляти результати навантажувальних тестів, переглядати результати навантажувальних тестів, в тому числі інформацію про конфігураційні файли тесту, про тестові запити, якщо вони задані у файлі конфігурації.

1.8. Програма надає Ліцензіату функціональні можливості організації роботи з Адресами в Домені Ліцензіата з використанням функціоналу сервісу Яндекс.Пошта, використання функціональних можливостей сервісу Яндекс.Диск, а також інші функціональні можливості в порядку і на умовах, встановлених цією Ліцензією, а також документів, зазначених в п. 1.4. цієї Ліцензії.

1.9. Використовуючи Програму, Ліцензіат і Користувач Адреси дають свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Ліцензіат та Користувач Адреси мають право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу Програми або дотримуючись інструкцій, зазначених в отриманому повідомленні рекламного характеру.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Ліцензіату непередаване право використання Програми на території всіх країн світу шляхом застосування Програми за прямим функціональним призначенням, в межах, встановлених цією Ліцензією, а також документів, зазначених в п.1.4. цієї Ліцензії, відтворення Програми, поширення Програми в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Ліцензіат не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Ліцензіат не має права відтворювати і розповсюджувати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), зокрема в складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Ліцензіат не має права розповсюджувати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі розповсюджуватися) під найменуванням: «Яндекс.Коннект». Ліцензіат не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

4.5. Ліцензіат, Користувачі Адреси, що використовують сервіси Програми, в тому числі сервіси Яндекс.Диск, Вікі і Трекер, самостійно визначають, як використовувати сервіси і несуть відповідальність за їх використання. Користувачі Адреси, що використовують сервіси Яндекс.Диск, Вікі і Трекер, несуть відповідальність за відповідність змісту будь-якого контенту, що розміщується Користувачами Адреси, вимогам чинного законодавства, зокрема нормам міжнародного права, а також відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачами Адреси контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб.

4.6. При використанні сервісів Яндекс.Диск, Вікі і Трекер Користувач Адреси зобов'язаний утриматися від розміщення таких даних та від вчинення таких дій, розміщення і вчинення яких заборонено Угодою сервісів Яндексу.

4.7. Правовласник має право заблокувати доступ до будь-якого контенту, розміщеного Користувачем Адреси, або видалити їх.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Ліцензіат самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

5.2. Користувачу Адреси після проходження реєстрації надається можливість використовувати функції електронної пошти, а також інших сервісів Правовласника на умовах використання відповідного сервісу та Угоди користувача сервісів Правовласника.

5.3. Користувачеві Адреси можуть бути не доступні деякі сервіси Правовласника та/або їх окремі функції, наприклад: реєстрація в сервісі Яндекс.Директ (розміщення рекламних кампаній і оголошень); реєстрація в сервісі Яндекс.Маркет (розміщення товарних пропозицій); реєстрація в сервісі Яндекс.Гроші (відкриття рахунку); використання Програми; завантаження фотографій в сервіс Яндекс.Фотки; платна підписка на сервіс Яндекс.Музика. Користувачеві Адреси можуть бути також недоступні інші сервіси та/або їх окремі функції, Правовласник має право на свій розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення змінювати/доповнювати перелік недоступних Користувачеві Адреси сервісів та/або окремих функцій сервісів.

5.4. Використовуючи технічні можливості Яндекс.Пошти, Ліцензіат заводить Облікові записи для Адрес в Яндекс.Пошті, самостійно (в рамках технічних можливостей Програми та вимог, встановлених цією Ліцензією або документами, передбаченими п. 1.4. цієї Ліцензії) управляє Обліковими записами Адрес, в тому числі створює, видаляє, коригує їх на власний розсуд.

5.5. Ліцензіат не має права використовувати Програму для організації сервісів Ліцензіата, які потребують оплати.

5.6. Ліцензіат не має права використовувати Програму для організації масових розсилок електронних повідомлень від імені Ліцензіата чи за його дорученням або з дозволу (зокрема розсилки на певне коло адрес, розсилки з автоматичним підбором адрес, розсилки на незвично велику кількість адрес та інші випадки, які Правовласник на власний розсуд може визнати масовою розсилкою).

5.7. Ліцензіат самостійно відповідає за надання третім особам доступу до можливостей Програми, в тому числі за надання третім особам доступу до Облікових записів Користувачів Адреси в домені Ліцензіата, а також до дискового простору в сервісі Яндекс.Диск. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, яким Ліцензіат надав доступ до використання Програми в рамках цієї Ліцензії. Відповідальність за ознайомлення таких третіх осіб з цією Ліцензією, а також документами, передбаченими п. 1.4. цієї Ліцензії, а також усі ризики, пов'язані з неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням таких третіх осіб з зазначеними документами, і витрати, викликані таким неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням, несе Ліцензіат. Всі дії щодо використання Програми стосовно Адреси в Домені Ліцензіата будуть вважатися вчиненими Ліцензіатом. Ліцензіат гарантує, що його дії з надання третім особам доступу до використання Програми не порушують законодавства, цієї Ліцензії, а також документів, передбачених п. 1.4. цієї Ліцензії, або прав третіх осіб.

5.8. Ліцензіат гарантує, що він на законних підставах володіє Доменом Ліцензіата, а також товарними знаками та іншими елементами дизайну, що допускаються до використання відповідно до функціональних можливостей Програми у версії Яндекс.Пошти для Домену Ліцензіата.

5.9. За винятком можливостей персоналізації, що надаються в рамках функціоналу Програми та/або Яндекс.Пошти, Яндекс.Диску, Вікі, Трекера, Яндекс.Overload, Правовласник самостійно визначає зовнішній вигляд і функціональність Яндекс.Пошти, Яндекс.Диску, Вікі, Трекера, Яндекс.Overload зокрема версії, призначені для Ліцензіата, а також самостійно вирішує питання про можливість та формат розміщення рекламних матеріалів на сторінках Яндекс.Пошти, Яндекс.Диску, Вікі, Трекера, Яндекс.Overload та інших сервісів Правовласника.

5.10. Використовуючи Програму, Ліцензіат надає Правовласнику право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Ліцензіата та/або сайту Ліцензіата в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях, пов'язаних з Програмою та/або Яндекс.Поштою та/або Яндекс.Диском, та/або Вікі, та/або Трекера, та/або Яндекс.Overload без необхідності отримання додаткової згоди Ліцензіата та без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

5.11. Правовласник залишає за собою право встановлювати будь-які ліміти і обмеження, включаючи, але не обмежуючись цим: на кількість доменів Ліцензіата та/або Адрес, доступних для використання за допомогою Програми, на кількість дискового простору, що виділяється Користувачам Адреси, максимального обсягу контенту, доступного для розміщення в Вікі, максимальної кількості тікетів доступних в Трекері, і може змінювати їх на власний розсуд, без попереднього повідомлення Ліцензіата.

5.12. При використанні Ліцензіатом сервісу Правовласника Яндекс.Overload, використовується адреса сервісу overload.yandex.net. При створенні Ліцензіатом кожної сторінки для розміщення інформації Користувачем Адреси в сервісі Яндекс.Overload, відкривається окрема сторінка, адреса якої призначається за погодженням з Ліцензіатом в зоні адреси сервісу * .overload.yandex.net.

5.13. Правовласник має право на свій розсуд без повідомлення Ліцензіата та без пояснення причин у будь-який час змінювати, скидати, блокувати, видаляти або здійснювати будь-які інші дії стосовно будь-якого Облікового запису за запитом Користувача Адреси відповідного облікового запису. Ліцензіат має право, використовуючи надані Правовласником технічні інструменти, прийняти на себе зобов'язання здійснювати вищевказані дії з Обліковими записами самостійно; у цьому випадку Правовласник не здійснюватиме вищевказаних дій з Обліковими записами і не буде надавати відповіді на запити користувачів Адрес Облікових записів, а Ліцензіат зобов'язаний надати Правовласнику фактичну контактну інформацію Ліцензіата, за якою такі запити можуть бути перенаправлені.

5.14. Незважаючи на зазначене в п. 5.13 цієї Ліцензії і в доповнення до цього Правовласник має право на свій розсуд без повідомлення Ліцензіата та без пояснення причин у будь-який час заблокувати або видалити будь-який Обліковий запис Користувача Адреси, а також відключити від сервісу будь-який Домен Ліцензіата, або вчиняти на власний розсуд будь-які інші дії стосовно будь-якого Облікового запису Користувача Адреси або будь-якого Домену Ліцензіата в цілому, з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

5.15. Правовласник залишає за собою право на свій розсуд обмежити або повністю заблокувати доступ Ліцензіата до використання Програми (або до використання певних функцій Програми, якщо це можливо технологічно) при неодноразовому порушенні цієї Ліцензії, або вжити до Ліцензіата інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб, зокрема припинення підключення будь-якого Домену Ліцензіата до Програми та заборону на підключення таким Ліцензіатом до Програми будь-яких інших доменів.

6. Зміни умов цієї Ліцензії

6.1. Ця Ліцензія може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни до умов цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/сonnect_software_agreement . Зазначені зміни в умовах Ліцензії набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації: 02.03.2017 р.