Ліцензійна угода на використання настільного програмного забезпечення Яндекса

Звертаємо Вашу увагу, що ця Ліцензійна угода замінює ліцензійні угоди, які регулюють використання окремих комп'ютерних програм, перерахованих у п. 1.1 цієї Ліцензійної угоди, починаючи з дати, що зазначена в заяві про втрату чинності відповідної ліцензійної угоди відповідної комп'ютерної програми. Усі посилання на такі ліцензійні угоди, що регулюють використання окремих комп'ютерних програм, просимо вважати посиланнями на цю Ліцензійну угоду.

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання настільного програмного забезпечення Яндекса українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання настільного програмного забезпечення Яндекса та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання використання настільного програмного забезпечення Яндекса має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання використання настільного програмного забезпечення Яндекса розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне і беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання комп'ютерних програм: «Яндекс.Диск», «Яндекс.Диск для Linux», «Яндекс.Диск 2.0 бета», «Елементи Яндекса: Пошта» для Сhromium, «Елементи Яндекса: Погода» для Сhromium, «Елементи Яндекса: Затори» для Chromium, «Елементи Яндекса: Переклад» для Chromium, «Елементи Яндекса: Сповіщення для ВК» для Chromium, «Елементи Яндекса: Сповіщення для FB» для Chromium, «Елементи Яндекса: Сповіщення для ОК» для Chromium, «Елементи Яндекса: Поштові сповіщення» для Chromium, «Пошук Яндекса» для Chromium, «Стартова ─ Яндекс» для Chromium, «Елементи Яндекса: Кнопка Я» для Chromium, «Радіо Power в Елементах Яндекса» для Chromium, «Яндекс.Диск» для Chromium, «Елементи Яндекса: Безпека» для Chromium, «Елементи Яндекса: Радник» для Chromium, «Яндекс.Картка» для Chromium, «Візуальні закладки» для Internet Explorer, «Візуальні закладки» для Mozilla Firefox, «Візуальні закладки» для Chromium, «Радник» для Chromium, «Радник» для Mozilla Firefox, «Яндекс.Радник» для Chromium, «Яндекс.Радник» для Mozilla Firefox, «Яндекс.Радник» для Opera, «Punto Switcher», «Директ Командер», «Елементи Яндекса» для Internet Explorer, «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox, «Менеджер браузерів» для Windows, «Яндекс.Карти» для Opera, «Яндекс.Фотки» для Opera, «Яндекс.Пошта» для Opera, «Яндекс.Погода» для Opera, «ВКонтакті для Експрес-панелі» для Opera, «Радник» для Opera, «Фоторамка», «Кнопка «Яндекс» на панелі завдань», «Альтернативний пошук» для Chromium, «Пошук і стартова — Яндекс» для Chromium, «Пошук і стартова — Яндекс» для Mozilla Firefox, «Пошук Яндекса» для Mozilla Firefox, «Стартова ─ Яндекс» для Mozilla Firefox, «Combo» для Mozilla Firefox, «Яндекс.Музика» для Chromium, «Яндекс.Строка» для Windows, Yandex Access, які поширюються як окремо, так і у складі пакету програм «Елементи Яндекса» (далі будь-яка з вищеперелічених програм іменується «Програма», а всі разом – «Програми»), та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму або Програми («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, б. 16, що є правовласником виключних прав на Програми («Правовласник»).

1.2. Копіюючи будь-яку Програму або Програми, встановлюючи будь-яку з них на свій персональний комп'ютер або використовуючи будь-яку Програму яким-небудь чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програм дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати жодну із Програм з якою-небудь метою. Використання Програм із порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програм на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програм на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Ця Ліцензія та все, що пов'язано з використанням будь-якої Програми або усіх Програм, підлягає під застосування права Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії чи використання будь-якої Програми або усіх Програм, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

1.7. Використовуючи будь-яку Програму або Програми, Користувач приймає Угоду користувача сервісів Яндекса, яка розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/rules.

2. Права на Програми

2.1. Виключні права на усі Програми належать Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програм на території країн всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програми за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати їх копіювання і встановлення (відтворення) на персональному (-их) комп'ютері (-ах) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програм на необмежену кількість персональних комп'ютерів.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програми в незмінному вигляді лише в некомерційних цілях (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом будь-якої Програми, що мають на меті добування початкового тексту Програми та/або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програм без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома будь-яку Програму та/або усі Програми у будь-якій формі та будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, у тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірників програмних продуктів, із пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів незалежно від мети такого використання.

4.3. Програми слід використовувати під тими назвами, які дав їм Правовласник. Користувач не має права змінювати назви Програм, змінювати та/або видаляти знаки охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програм

5.1. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при ввімкненні у Програмах функції автоматичного надсилання анонімної статистики використання браузера, Правовласникові з метою поліпшення якості продуктів та сервісів, що надаються Користувачеві, в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація, включаючи відомості про відвідуваний сайт, сторінку, що переглядається, і завантажувані файли, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.2. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції «Точно за адресою» для надання Користувачеві підказок із виправленими помилками введення, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.3. Автоматизований переклад текстів і веб-сторінок функцією «Переклад сторінок» виконується за допомогою власних технологій Правовласника, а також технологій партнерів Правовласника. У разі наявності на сторінці Програми з результатами перекладу логотипа компанії ООО «ПРОМТ», переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться Правовласникові.

5.4. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції перекладу слів переклад виконується за допомогою технологій, розроблених компанією PROMT® (http://www.promt.ru). Логи перекладів анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться Правовласникові.

5.5. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні функції «Визначення місця розташування» IP-адреса комп'ютера Користувача і дані про доступні Wi-FI-мережі анонімно (без прив'язки до Користувача) надсилатимуться на автоматизований сервіс визначення місця розташування Правовласника.

5.6. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що при увімкненні у Програмі «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції «Синхронізація» для збереження та синхронізації даних і налаштувань Користувача в різних копіях Програми Правовласникові в автоматичному режимі передається та зберігається, на вибір Користувача, інформація таких категорій: налаштування Програми, інформація про програми і розширення, додані до Програми, паролі, закладки й історія відвіданих сторінок. Інформація з обраних Користувачем категорій передається до моменту відключення Користувачем зазначеної функції та зберігається до видалення даних Користувачем.

5.7. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при увімкненні функції «Розумний рядок» для пропонування Користувачеві пошукових підказок, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про символи, введені в адресний рядок браузера, текст підказки, вибраної Користувачем та ідентифікатор системи до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.8. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при увімкненні у Програмі «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції показу «Індексу Цитування» для визначення індексу цитування сайту в інтернеті, який відвідує Користувач під час використання Програми, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт і завантажувані файли до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.9. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні у Програмі «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції показу «Відгуків» для визначення кількості відгуків на сторінку в інтернеті, що переглядається Користувачем під час використання Програми, Правовласникові в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про сторінку, що переглядається, і завантажувані файли до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.10. Користувач цим повідомлений і погоджується, що у випадку, якщо Користувачем у Програмі «Альтернативний пошук» для Chromium вмикається функція «Радник» («Яндекс.Радник»), Правовласникові в автоматичному режимі передаються наступні категорії даних Користувача: інформація про загальної працездатності Програми і налаштування браузера, в якому Програма встановлена, інформація про відвідані Користувачем інтернет-сайтах у формі їх URL-адрес, інформація про введених Користувачем у пошукові системи пошукових запитах, інформація про переходи по посиланнях, супроводжуючим рекламні пропозиції, інформація про зміст веб-сторінок, переглянутих Користувачем, яке може бути ідентифіковано Програмою як пропонування товарів, робіт або послуг, до моменту вимкнення зазначеної функції.

5.11. Користувач цим повідомлений та погоджується з передачею Програмами Правовласнику відомостей про IP-адресу комп’ютера Користувача та даних про доступні комп’ютеру Користувача мережі (в тому числі безпровідні мережі). Користувач згоден із тим, що передача зазначених відомостей Правовласнику є технологічно необхідною для забезпечення коректної роботи Програм.

5.12. Користувач може в будь-який момент відмовитись від передачі даних, зазначених у п.п. 5.1. – 5.10., відключивши відповідні функції. Користувач може в будь-який момент відмовитись від передачі даних, зазначених у п. 5.11., припинивши використання відповідних Програм.

5.13. Усі дані про використання Програм, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються й обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ua/legal/confidential).

5.14. При використанні віджета сервісу "Яндекс.Музика" Користувач приймає Умови використання сервісу Яндекс.Музика (https://yandex.ua/legal/music_termsofuse).

5.15. Використовуючи програму "Директ Командер", Користувач приймає Умови використання АРІ сервісу Яндекс.Директ (https://yandex.ua/legal/direct_api).

5.16. Використовуючи персональні рекомендації функції "Дзен" користувач приймає умови використання сервісу «Яндекс Дзен», розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/zen_termsofuse/.

5.17. При використанні Програм «Яндекс.Радник» для Chromium, «Яндекс.Радник» для Mozilla Firefox, «Яндекс.Радник» для Opera, «Радник» для Chromium, «Елементи Яндекса: Радник» для Chromium, «Радник» для Mozilla Firefox і/або «Радник» для Opera, а також при увімкненні в Програмі «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox функції «Радник» («Яндекс.Радник») Користувач приймає Правила використання сервісу «Яндекс.Маркет» (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse).

5.18. Функція «Лише текст» основана на використанні програми «Readability», виключне право на яку належить компанії «Arc90», яка поширює програму «Readability» на умовах ліцензії Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.19. Під час створення Програми «Елементи Яндекса» для Internet Explorer було використано бібліотеку Compact Language Detection, що входить до складу вихідного коду Chromium (http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld). Зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld/LICENSE.

5.20. Користувач цим повідомлений і погоджується, що за умови встановлення Програм «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox йому буде автоматично підібрано та встановлено додаткові компоненти (кнопки), що взаємодіють з популярними соціальними мережами, поштовими сервісами та іншими інструментами, при цьому такий підбір здійснюється повністю автоматично і без передавання даних за межі комп'ютера Користувача.

5.21. Під час створення Програми «Менеджер браузерів» було використано бібліотеку CTrayIconPosition. Зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

5.22. Під час створення Програми «Яндекс.Картка» для Chromium було використано програма «jquery». Зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: https://jquery.org/license. Під час створення Програми «Яндекс.Картка» для Chromium була використана програма «Readability», виключне право на яку належить компанії «Arc90 Inc», яка поширює програму «Readability» на умовах ліцензії Apache 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.23. Користувач цим повідомлений та погоджується, що при установці Програм «Елементи Яндекса» для Internet Explorer та/або «Елементи Яндекса» для Mozilla Firefox, йому будуть автоматично змінені налаштування пошуку в адресному рядку, рядку швидкого пошуку, домашня сторінка і налаштування перевірки сайтів (Safebrowsing) браузера, а також, що ці зміни налаштувань залишаться в силі після видалення Програми.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програми надаються на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програм, відповідності Програм конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе ніякої відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програм та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання або невикористання Програм, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програм.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що при використанні Програм Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія та ідентифікатор Програм, статистика використання функцій Програм, а також інша технічна інформація.

6.4. Користувачеві надається можливість додавати в програми «Елементи Яндекса» для Internet Explorer і для Mozilla Firefox розроблені та пропоновані до встановлення третіми особами компоненти (кнопки), що надають доступ до інформації або сервісів третіх осіб або які здійснюють перехід на ресурси третіх осіб («Кнопки користувача»). Користувач розуміє і погоджується з тим, що встановлення в програму Кнопок користувача здійснюється Користувачем на власний розсуд і ризик. Правовласник не контролює працездатність, зміст інформації сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою такої Кнопки користувача, а також їх відповідність законодавству, і не несе відповідальності за результати встановлення або використання Кнопок користувача. Правовласник не відшкодовує ніякого збитку, заподіяного Користувачеві використанням або неможливістю використання будь-яких Кнопок користувача або інформації, сервісів і ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою Кнопок користувача.

6.5. Під час використання програми «Директ Командер» Користувач також погоджується із тим, що Правовласник не надає ніяких гарантій відносно взаємодії зазначеної програми із сервісом «Яндекс.Директ» і не несе ніякої відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання зазначеної програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім особам у результаті якого-небудь використання або невикористання зазначеної програми та/або неможливості використання сервісу «Яндекс.Директ» за допомогою зазначеної програми, у тому числі через можливі помилки або збої програми «Директ Командер» під час її взаємодії із сервісом «Яндекс.Директ».

7. Оновлення/нові версії Програм

7.1. Програми можуть час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, які спрямовані на поліпшення Програм і можуть мати форму патчів, додаткових модулів або повністю нових версій Програм. Користувач цим повідомлений і погоджується з автоматичним оновленням Програм, включаючи запит, завантаження і встановлення оновлень Програм на комп'ютер Користувача без яких-небудь додаткових повідомлень.

7.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії будь-якої з Програм та/або усіх Програм. Встановлення оновлення/нової версії Програми означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх опублікування, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації 13.04.2017 р.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/01032017.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/01112016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/25052016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/14122015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/22102015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/15102015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/07102015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/03032015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/29012015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/30102014.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/14082014.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/10042014.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/10122013.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/24102013.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/03092013.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/02062013.