Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Диск»

Звертаємо Вашу увагу, що ця Ліцензійна угода з 12.08.2013 р. втратила чинність та замінена Ліцензійною угодою на використання настільного програмного забезпечення Яндекса, актуальна версія якої доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement. Всі посилання на цю Ліцензійну угоду просимо вважати посиланнями на Ліцензійну угоду на використання настільного програмного забезпечення Яндекса.

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Диск» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Диск» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Диск» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Диск» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/disk_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної Ліцензійної угоди. Будь-яке використання Вами програми означає повне та беззастережне прийняття її умов.

Якщо Ви не приймаєте умови Ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму в будь-яких цілях.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми для ЕОМ «Яндекс.Диск» («Програма») та укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний комп'ютер або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виявляє свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, що не передбачені цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Ви погоджуєтеся з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником без якого-небудь спеціального повідомлення, нові редакції зазначених документів набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не передбачено новими редакціями зазначених документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі суперечності між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному (-их) комп'ютері (-ах) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість персональних комп'ютерів. Під час встановлення на персональний комп'ютер кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах та способами, що прямо передбачені цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (за плату), а також у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Програма повинна використовуватися під найменуванням: «Яндекс.Диск». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми для взаємодії з іншими сервісами Правовласника, у тому числі для завантаження файлів на такі сервіси та для копіювання файлів із таких сервісів, Користувач також цілком приймає та погоджується з Угодами користувача відповідних сервісів.

5.2. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, зберігаються та обробляються відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

5.3. Під час створення Програми використано програмне забезпечення, розроблене The OpenSSL Project для використання в «OpenSSL Toolkit» (www.openssl.org, Copyright © 1998-2008, The OpenSSL Project. All rights reserved.). Зазначене програмне забезпечення може використовуватися на умовах, доступних для ознайомлення за адресою: http://www.openssl.org/source/license.html.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, збереження файлів та/або даних Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. У максимальному ступені, допустимому чинним законодавством, Правовласник не несе жодної відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання або невикористання Програми, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія Програми та ідентифікатор Програми, статистика використання Користувачем окремих файлів, завантажених за допомогою Програми, а також інша технічна інформація.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись зі встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця Ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/disk_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.