Умови використання сервісу Яндекс.DNS

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.DNS. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.DNS та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.DNS має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.DNS розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/dns_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.DNS, доступний за адресою http://dns.yandex.ru (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса відносно порядку використання Сервісу. У всьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, який прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди розміщена на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/dns_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни в ці Умови, в порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачеві на безоплатній основі можливість використовувати спеціальне рішення, що дозволяє здійснювати фільтрацію інтернет-трафіку Користувача, використовуючи DNS-сервери Яндекса. Усі існуючі на цей момент функції Сервісу, а також будь-який їх розвиток та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс доступний Користувачам після самостійного встановлення пропонованих налаштувань на пристрої Користувача, що використовується для доступу в мережу інтернет. Яндекс пропонує Користувачеві налаштування, проте не відповідає за їх справність на кожному окремо взятому пристрої Користувача, а також за збої в роботі того чи іншого пристрою та/або збої в підключенні до мережі інтернет, зумовлені встановленням таких налаштувань або подальшим використанням Сервісу. Яндекс не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути викликані використанням Сервісу, у тому числі зниження швидкості та якості передачі даних в мережах зв'язку деяких провайдерів послуг з доступу до мережі інтернет.

2.2. Сервіс доступний Користувачам у трьох режимах (категорії фільтрації):

2.2.1. Режим «Без фільтрації» — немає блокування яких-небудь веб-сайтів (стандартний рекурсивний DNS-сервіс);

2.2.2. Режим «Безпечний» — блокуються веб-сайти, які можуть бути потенційно небезпечні для Користувача, наприклад, заражені шкідливим кодом або такі, що поширюють шкідливі файли, а також веб-сайти, які мають ознаки шахрайських (ймовірно, створені для вимагання грошей, крадіжки паролів та інших особистих даних тощо);

2.2.3. Режим «Родинний» — блокуються веб-сайти відповідно до критеріїв, встановлених п. 2.2.2, а також веб-сайти з порнографічним та/або еротичним змістом (включаючи також посилання на інші ресурси подібного змісту або тематики).

2.3. Заблоковані веб-сайти не будуть доступні на пристрої Користувача, що використовує Сервіс. Під час спроби зайти на заблокований веб-сайт Користувача буде поінформовано про причину блокування. При цьому у Користувача є можливість повідомити в службу підтримки Яндекса про те, що він вважає яке-небудь блокування помилковим. Таке звернення буде розглянуто службою підтримки Сервісу в розумні строки, проте Яндекс не гарантує якого-небудь результату, включаючи зміну власних алгоритмів (зміна критеріїв віднесення веб-сайтів до переліку, що блокуються для доступу при використанні Сервісу/певної категорії) або виключення того або іншого веб-сайту з переліку веб-сайтів, доступ до яких блокується при використанні Сервісу/певної категорії або зміни категорії.

2.4. Сервіс надається Яндексом на умовах «як є». Користувач повинен самостійно оцінювати ризики і самостійно несе усю відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу. Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Сервісу, а також не гарантує точність переліку веб-сайтів, доступ до яких блокується при використанні Сервісу (зокрема, не гарантує, що веб-сайти, які не блокуються для доступу, дійсно не містять ніякого шкідливого коду, або не поширюють шкідливих програм, або не мають шахрайських ознак, або не містять матеріалів порнографічного та/або еротичного характеру, і навпаки). Рішення про включення веб-сайту в перелік веб-сайтів, доступ до яких блокується при використанні Сервісу/віднесення до певної категорії, приймається Яндексом на підставі власних алгоритмів (критеріїв). Яндекс не дає пояснень стосовно включення/виключення (включаючи підстави) того або іншого веб-сайту в перелік веб-сайтів, доступ до яких блокується при використанні Сервісу/віднесення до певної категорії.

2.5. Яндекс не відшкодовує ніякого збитку, прямого або непрямого, заподіяного Користувачеві або третім особам в результаті використання або неможливості використання Сервісу, включаючи, але не обмежуючись цим, збитки, викликані неточністю переліку веб-сайтів, доступ до яких блокується під час використання Сервісу.

2.6. Сервіс надається Користувачам для особистого некомерційного використання. Інше використання Сервісу будь-яким іншим чином можливе тільки з попередньої письмової згоди Яндекса.

2.7. База даних, що містить перелік веб-сайтів, які блокуються для доступу при використанні Сервісу, є об'єктом виключних прав Яндекса та її використання можливе лише у рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Використання бази даних в інших сервісах та продуктах можливе лише за умови попереднього письмового дозволу Яндекса.

2.8. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Сервісу Яндексу в автоматичному режимі, в знеособленому вигляді (без прив'язки до Користувача), може передаватися така інформація: тип і модель пристрою Користувача, тип операційної системи пристрою Користувача, перелік доменних імен веб-сайтів, що відвідуються Користувачем, а також інша статистична інформація про використання Сервісу і технічна інформація. Зазначена інформація зберігається й обробляється Яндексом відповідно до Політики конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential). Зазначена інформація може також зберігатися й оброблятися афільованими компаніями Яндекса, і Користувач цим дає згоду на передачу такої персональної інформації таким особам.

2.9. Всі зауваження та/або претензії, пов'язані з роботою Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку: http://feedback2.yandex.ru/dns.

Дата публікації 23.04.2013