Умови використання сервісу Пошта для домену

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Пошта для домену українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Пошта для домену та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Пошта для домену має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Пошта для домену розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Пошта для домену, доступний за адресою: https://pdd.yandex.ru (далі – «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса стосовно порядку використання Сервісу. У всьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, були внесені будь-які зміни до цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Терміни та визначення:

1.6.1. Адреса — адреса електронної пошти в Домені Користувача;

1.6.2. Поштова система — система, що дозволяє організувати доступ до поштової скриньки та роботу з електронною поштою для Адрес у Домені Користувача;

1.6.3. Обліковий запис — запис у поштовій системі, що зберігає дані (включаючи логін і пароль) для доступу до Адреси;

1.6.4. Яндекс.Пошта — сервіс Яндекса, який забезпечує роботу поштового функціоналу, що включає надання користувачам можливості надсилання, отримання листів, їх зберігання, ведення адресної книги, але не обмежуючись цим;

1.6.5. Домен Користувача — доменне ім'я, зареєстроване за Користувачем, або доступне Користувачу для керування за іншими підставами.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс пропонує Користувачу можливість безкоштовно організувати роботу з Адресами з використанням функціоналу Яндекс.Пошти. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов. Сервіс є повнофункціональною версією Яндекс.Пошти з веб-інтерфейсом за адресою http://mail.yandex.ua/for/xyz.com (де xyz.com – адреса Домену Користувача) з усіма її можливостями, в т. ч. для кожної Адреси буде доступний POP3/IMAP/SMTP за адресами pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru.

2.2. Використовуючи технічні можливості Яндекс.Пошти, Користувач заводить Облікові записи для Адрес у Яндекс.Пошті, самостійно (у рамках технічних можливостей Сервісу та вимог, установлених цими Умовами або документами, передбаченими п. 1.2. цих Умов) керує Обліковими записами Адрес, у тому числі створює, видаляє, коригує їх на власний розсуд.

2.3. Користувач не має права використовувати Сервіс для організації сервісів Користувача, що вимагають оплати.

2.4. Користувач не має права використовувати Сервіс для організації масових розсилок електронних повідомлень від особи Користувача або за його дорученням чи з його дозволу (включаючи розсилки на невизначене коло адрес, розсилки з автоматичним підбором адрес, розсилки на незвично велику кількість адрес і інші випадки, які Яндекс на власний розсуд може визнати масовою розсилкою).

2.5. Користувач самостійно відповідає за надання третім особам доступу до можливостей Сервісу, в тому числі за надання третім особам доступу до Облікових записів Адрес у Домені Користувача. Користувач несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, яким Користувач надав доступ до використання Сервісу в рамках цієї Угоди. Відповідальність за ознайомлення таких третіх осіб із цими Умовами, а також документами, передбаченими п. 1.2 цих Умов, а також усі ризики, пов'язані з неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням таких третіх осіб із зазначеними документами, та витрати, викликані таким неознайомленням або несвоєчасним ознайомленням, несе Користувач. Усі дії з використання Сервісу щодо Адрес у Домені Користувача вважатимуться здійсненими Користувачем. Користувач гарантує, що його дії з надання третім особам доступу до використання Сервісу не порушують законодавства, цих Умов, а також документів, передбачених п. 1.2 цих Умов, або прав третіх осіб.

2.6. Користувач гарантує, що він на законних підставах володіє Доменом Користувача, а також товарними знаками та іншими елементами дизайну, які допускаються до використання відповідно до функціональних можливостей Сервісу у версії Яндекс.Пошти для Домену Користувача.

2.7. За винятком можливостей персоналізації, що надаються у рамках функціоналу Сервісу та/або Яндекс.Пошти, Яндекс самостійно визначає зовнішній вигляд і функціональність Яндекс.Пошти, включаючи версії, призначені для Користувача, у тому числі самостійно вирішує питання про можливість і формат розміщення рекламних матеріалів на сторінках Яндекс.Пошти.

2.8. Використовуючи Сервіс, Користувач надає Яндексу право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Користувача та/або сайту Користувача в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях, пов'язаних із Сервісом та/або Яндекс.Поштою, без необхідності отримання додаткової згоди Користувача і без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

2.9. Яндекс залишає за собою право встановлювати будь-які ліміти й обмеження, включаючи, але не обмежуючись цим: на кількість Доменів Користувача та/або Адрес, доступних для використання за допомогою Сервісу, і може змінювати їх на власний розсуд без попереднього повідомлення Користувача.

2.10. Яндекс має право на свій розсуд без повідомлення Користувача і без пояснення причин в будь-який час змінювати, скидати, блокувати, видаляти або здійснювати будь-які інші дії відносно будь-якого Облікового запису за запитом власника такого Облікового запису. Користувач має право з використанням наданих Яндексом технічних інструментів прийняти на себе зобов'язання самостійно здійснювати дії з Обліковими записами, які перелічені вище; у цьому випадку Яндекс не буде здійснювати дії з Обліковими записами, які перелічені вище, і не буде відповідати на відповідні запити власників Облікових записів, а Користувач зобов'язаний надати Яндексу дійсну контактну інформацію Користувача, за якою такі запити можуть бути перенаправлені

2.11. Незважаючи на викладене в п. 2.10 цих Умов і на додаток до цього, Яндекс має право на власний розсуд без повідомлення Користувача та без пояснення причин у будь-який час заблокувати або видалити будь-які Облікові записи з Сервісу, а також відключити від сервісу будь-який Домен Користувача, чи виконати, на власний розсуд, будь-яку іншу дію щодо будь-якого Облікового запису або будь-якого Домену Користувача в цілому, з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

2.12. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити або повністю заблокувати доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) в разі неодноразового порушення цих Умов, або вжити до Користувача інших заходів з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб, включаючи також припинення підключення до Сервісу будь-якого Домену Користувача та заборону на підключення таким Користувачем до Сервісу будь-яких інших доменів.

Дата публікації: 07.10.2013 г.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/05042013.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/20092011.