Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Кіноафіша» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (Ліцензія) встановлює умови на використання програми «Яндекс.Кіноафіша» для мобільних пристроїв (Програма) і укладена між будь-якою особою, що використовує Програму (Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:
  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/rules;

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/confidential;

  • «Умови використання сервісу Яндекс.Афіша», розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ua/legal/afisha_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їхні частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та усе, що пов'язано із використанням Програми, підлягає під застосування права Російської Федерації і будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі протиріччя між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має тільки російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ї) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримати інформацію про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за плату), а також у складі збірників програмних продуктів без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, що відрізняється від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програму слід використовувати (у тому числі поширювати) під назвою «Яндекс.Кіноафіша». Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує й оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання чи неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам в результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми чи окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки чи збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Цим Користувачеві повідомлено і він погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язування до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання та претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, слід надсилати через форму зворотного зв'язку за адресою: http://mobile-feedback.yandex.ru/?from=m-afisha.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись зі встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця Ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни до умов цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/kinoafisha_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах Ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.