Умови використання сервісу Яндекс.Метрика

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Метрика українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Метрика та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Метрика має юридичну силу. Російську версію Умов використання сервісу Яндекс.Метрика розміщено за адресою: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/?lang=ru.

Цей документ «Умови використання сервісу Яндекс.Метрика» (далі — «Угода») є пропозицією ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс»)користувачеві мережі Інтернет (далі — «Користувач») укласти угоду про використання сервісів «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Метрика для програм» (далі будь-який із вищеперерахованих сервісів — «Сервіс») на викладених нижче умовах.

1. Використання Користувачем Сервісу регулює ця Угода, а також:

(далі разом – «Регулюючі документи»).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

2. Ця Угода та відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягають під застосування права Російської Федерації. Скрізь текстi цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Користувача.

3. Сервіс пропонує Користувачеві можливість безкоштовно отримати дані про відвідування сайту / користування мобільною програмою шляхом розміщення коду лічильника на сайті Користувача / інтеграції бібліотеки в мобільну програму Користувача.

4. Зареєструвавшись на Сервісі, отримавши код лічильника / API-ключ, розмістивши код лічильника на сайті Користувача / інтегрувавши бібліотеку в мобільній програмі або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю Сервісу Користувач висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код із сайту Користувача / бібліотеку з мобільної програми Користувача.

5. Під час використання Сервісу Користувачевi необхідно дотримуватися таких умов та обмежень:

  • мати логін на Яндексі; розмістити код лічильника на своєму сайті / отримати API-ключ та інтегрувати бібліотеку в мобільну програму. Яндекс має право на власний розсуд відмовити в доступі до Сервісу без пояснення причин;

  • не видаляти та не змінювати посилання на ресурси Яндекса, що містяться в коді лічильника / бібліотеці;

  • не встановлювати код лічильника на сайти / не інтегрувати бібліотеку в мобільні програми, що не відповідають вимогам п. 5 Угоди користувача сервісів Яндекса;

  • не змінювати або будь-яким чином модифікувати програмний код лічильника, / код бібліотеки, отримані за допомогою Сервісу, за винятком зміни параметрів сайту Користувача / мобільної програми Користувача;

  • не використовувати будь-які автоматичні програми або пристрої для реєстрації на Яндексі та/або для отримання коду лічильника / бібліотеки, за винятком програм, що працюють з використанням API Яндекс.Метрики;

  • дотримуватися усіх вимог цієї Угоди та чинного законодавства про захист персональних даних, листування відвідувачів сайту Користувача / кінцевих відвідувачів мобільної програми Користувача, а також іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства обмежено та яка може бути записана під час використання Сервісу.

6. Користувач самостійно відповідає за збереження своїх логіна, пароля й API-ключа та не має права передавати або надавати їх третім особам. Усі дії, здійснені на Сервісі з використанням логіна, пароля й API-ключа, що належать Користувачевi, вважаються здійсненими Користувачем.

7. Сервіс (включаючи інформацію, що отримується за його допомогою) надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням користувачів, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому лічильника, встановленого на сайт Користувача та/або бібліотеки, інтегрованої в мобільну програму, зокрема, а також не гарантує точність інформації, отримувану за допомогою Сервісу. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує жодного збитку, прямого або непрямого, завданого користувачеві Сервісу або третім особам у результаті використання або неможливості використання Сервісу лічильника, встановленого на сайт Користувача та/або бібліотеки, інтегрованої в мобільну програму Користувача, а також у результаті використання або неможливості використання інформації, отримуваної за допомогою Сервісу.

8. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії під час використання Сервісу, в тому числі за те, що вони відповідають вимогам законодавства та не порушують права і законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно та за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з діями Користувача під час використання Сервісу.

9. Цим користувачеві повідомлено і він погоджується з тим, що в разі увімкнення функції «Вебвізор», з моменту встановлення лічильника на сторінки сайту Користувача, Сервіс надає Користувачевi функціональну можливість записувати в автоматичному режимі сесії відвідувань відвідувачами сторінок сайту Користувача (далі – «Сесії відвідувань»). Яндекс не розміщує такі записи Сесій відвідувань у відкритому доступі та не надає такі записи Сесій відвідувань третім особам, за винятком тих, доступ яким до таких записів Користувач надав самостійно.

10. Користувач самостійно та на свій ризик вмикає функцію Сервісу «Вебвізор», визначає обсяг інформації на сторінках сайту Користувача, які записує лічильник. Користувач має право позначити окремі поля сторінок сайту Користувача спеціальним CSS-класом https://yandex.ua/support/metrika/qanda/webvisor-qanda.xml#skip-fields (у HTML-коді сторінок сайту), для того щоб дані, які введені третіми особами (відвідувачами сайту Користувача) в такі поля, не записувалися лічильником під час запису Сесій відвідувань, і самостійно та на свій ризик ухвалює рішення про вибір полів для такої позначки, й самостійно несе відповідальність за запис даних у полях, не забезпечених такою позначкою.

11. Користувач розуміє та погоджується з тим, що лічильник, встановлений на сайті Користувача / бібліотека, інтегрована в мобільну програму Користувача, збирають дані про відвідування сайту Користувача / дані про пристрій кінцевого користувача та про використання ним мобільної програми Користувача і в автоматичному режимі передають їх Яндексу для отримання узагальненої статистичної інформації, доступної для подальшого використання за допомогою Сервісу як Користувачевi, так і Яндексу в його власних цілях. Якщо Користувач не увімкнув заборону надсилання сторінок сайту на індексацію (https://yandex.ua/support/metrika/code/stop-indexing.xml), адреси (URL) сторінок, на яких встановлено лічильник, можуть передаватися на індексацію Яндексу. При цьому Яндекс не гарантує, що сторінки, інформація про які отримана так само, обов'язково будуть проіндексовані та включені до пошукової видачі.

12. Цим користувачеві повідомлено і він погоджується з тим, що Яндекс не знає та не може знати, яку інформацію розміщено у складі даних, записаних лічильником на сторінках сайту Користувача / бібліотекою в мобільній програмі Користувача, а також яка інформація записується під час запису Сесій відвідувань і зберігається в тимчасовому записі таких Сесій відвідувань, і не може визначити, чи містяться у складі інформації в таких записах які-небудь персональні дані, листування та інша обмежена для отримання, оброблення та поширення інформація третіх осіб (далі – «Інформація, що охороняється»), чи ні. Сервіс працює повністю в автоматичному режимі, не аналізує зміст інформації, розміщеної на сторінках / в мобільній програмі або такої, що вводиться відвідувачами в поля на сторінках / в мобільній програмі, а записує її повністю незалежно від змісту. Яндекс не проводить жодних модифікацій даних, записаних лічильником / бібліотекою, у тому числі записів Сесій відвідувань, і не здійснює ніяких цілеспрямованих дій зі збору, отримання, оброблення та поширення персональних даних, листування й іншої Інформації відвідувачів сайту Користувача / кінцевих користувачів мобільної програми Користувача, що охороняється, в результаті використання Сервісу Користувачем. З урахуванням вищезазначеного, Користувач розуміє, що в результаті використання Сервісу він може отримати доступ до Інформації, що охороняється, у зв'язку з чим Користувач зобов'язується не робити цілеспрямованих дій, спрямованих на отримання такої Інформації, що охороняється, а також зобов'язується максимально дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо збору, оброблення i та захисту персональних даних та іншої Інформації, що охороняється, отриманої під час використання Сервісу, і самостійно несе всі ризики, пов'язані з отриманням такої Інформації, що охороняється, та відповідальність за недотримання вимог законодавства.

13. Усі дані, які збираються і зберігаються Сервісом, Яндекс розглядає як конфіденційну інформацію Користувача, а у випадках, передбачених застосовним законодавством, — як комерційну таємницю Користувача, зобов'язується зберігати дані в таємниці та не передавати такі дані третім особам (за винятком осіб, які входять до однієї групи з Яндексом), крім випадків, коли Користувач дозволив таку передачу або самостійно дозволив доступ до даних для третіх осіб. Агреговані дані лічильників, якi не розкривають конкретних показань лічильника Користувача, можуть використовуватися Яндексом за своїм розсудом, у тому числі і в комерційних цілях.

14. Користувач цим повідомлений та погоджується з тим, що відвідувачі сайту можуть заборонити збір даних про їх відвідування сайту Користувача та запис їх Сесій Відвідувань з використанням Сервісу, в тому числі шляхом розширення для браузера "Блокувальник Яндекс.Метрики".

15. Яндекс не гарантує, що встановлення лічильника на сайт Користувача / інтеграція бібліотеки в мобільну програму Користувача, збирання, оброблення та передавання Яндексу зазначеної інформації не порушує законодавство місця перебування Користувача. Користувач здійснює встановлення лічильника на сайт Користувача / інтеграцію бібліотеки в мобільну програму Користувача та використання Сервісу на свій ризик і самостійно несе відповідальність за всі свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі із встановленням лічильника / інтеграцією бібліотеки, збиранням і використанням Користувачем зазначеної інформації.

16. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без пояснення причин, у разі порушення таким Користувачем вимог цієї Угоди зокрема.

17. Усі претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку за адресою https://yandex.ua/support/metrika/troubleshooting.xml.

18. Яндекс може у будь-який момент без повідомлення Користувачеві змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Сервісу. Актуальний текст цієї Угоди розміщено за адресою: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse.

Дата публікації 18.07.2016 г.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/30052016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/13112015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/21102013.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/04062013.