Умови використання сервісу Яндекс.Метрика і AppMetrica

Цей документ «Умови використання сервісу Яндекс.Метрика» (надалі — Угода) являє собою пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯНДЕКС» (надалі — Яндекс) користувачу мережі Інтернет (надалі — Користувач) укласти угоду про використання сервісів «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Метрика для додатків» (AppMetrica) (надалі будь-який з вищеперелічених сервісів іменується "Сервіс") на викладених нижче умовах. У разі, якщо на Користувача поширюється дія Загального регламенту захисту даних (General Data Protection Regulation, скорочено GDPR), відносини між Користувачем і Яндексом регулюються документом, розміщеним за адресою: https://yandex.com/legal/metrica_eea_termsofuse.

Цей документ «Умови використання сервісу Яндекс.Метрика» (далі — «Угода») є пропозицією ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») користувачеві мережі Інтернет (далі — «Користувач») укласти угоду про використання сервісів «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Метрика для програм» (AppMetrica) (далі будь-який із вищеперерахованих сервісів — «Сервіс») на викладених нижче умовах.

1. Використання Користувачем Сервісу регулює ця Угода, а також:

(далі разом — «Регулюючі документи»).

Користувач зобов'язується ознайомитися з усіма Регулюючими документами та самостійно несе ризик такого неознайомлення.

2. Ця Угода та відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сервісу, підлягають під застосування права Російської Федерації. Скрізь текстi цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство РФ, так і законодавство місця перебування Користувача.

3. Сервіс пропонує Користувачеві можливість безкоштовно отримати дані про відвідування сайту / користування мобільною програмою шляхом розміщення коду лічильника на сайті Користувача / інтеграції бібліотеки в мобільну програму Користувача.

4. Зареєструвавшись на Сервісі, отримавши код лічильника / API-ключ, розмістивши код лічильника на сайті Користувача / інтегрувавши бібліотеку в мобільній програмі або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю Сервісу Користувач висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується їх дотримуватися або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код із сайту Користувача / бібліотеку з мобільної програми Користувача.

5. Під час використання Сервісу Користувачевi необхідно дотримуватися таких умов та обмежень:

  • мати логін на Яндексі; розмістити код лічильника на своєму сайті / отримати API-ключ та інтегрувати бібліотеку в мобільну програму. Яндекс має право на власний розсуд відмовити в доступі до Сервісу без пояснення причин;

  • не видаляти та не змінювати посилання на ресурси Яндекса, що містяться в коді лічильника / бібліотеці;

  • не встановлювати код лічильника на сайти / не інтегрувати бібліотеку в мобільні програми, що не відповідають вимогам п. 5 Угоди користувача сервісів Яндекса;

  • не змінювати /не модифікувати будь-яким чином програмний код лічильника / код бібліотеки, отримані за допомогою Сервісу, за винятком зміни параметрів сайту Користувача / мобільного додатку Користувача;

  • не використовувати будь-які автоматичні програми або пристрої для реєстрації на Яндексі та/або для отримання коду лічильника / бібліотеки, за винятком програм, що працюють з використанням API Яндекс.Метрики;

  • дотримуватися усіх вимог цієї Угоди та чинного законодавства про захист персональних даних, листування відвідувачів сайту Користувача / кінцевих відвідувачів мобільної програми Користувача, а також іншої інформації, доступ до якої відповідно до законодавства обмежено та яка може бути записана під час використання Сервісу.

6. Користувач самостійно відповідає за збереження своїх логіна, пароля й API-ключа та не має права передавати або надавати їх третім особам. Усі дії, здійснені на Сервісі з використанням логіна, пароля й API-ключа, що належать Користувачевi, вважаються здійсненими Користувачем.

7. Сервіс (включаючи інформацію, що отримується за його допомогою) надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням користувачів, безперебійну та безпомилкову роботу Сервісу в цілому, лічильника, встановленого на сайт Користувача, та/або бібліотеки, інтегрованої в мобільний додаток Користувача, зокрема, а також не гарантує точність інформації, отримуваної за допомогою Сервісу. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує жодного збитку, прямого або непрямого, завданого користувачеві Сервісу або третім особам у результаті використання або неможливості використання Сервісу, лічильника, встановленого на сайт Користувача, та/або бібліотеки, інтегрованої в мобільний додаток Користувача, взаємодії Користувача зі службою підтримки Сервісу, у тому числі у випадках розміщення лічильника на сайті Користувача, інтегрування бібліотеки в мобільні додатки Користувача, налаштування лічильника на сайті Користувача та/або бібліотеки, інтегрованої в мобільний додаток Користувача службою підтримки Сервісу, а також у результаті використання або неможливості використання інформації, отримуваної за допомогою Сервісу.

8. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії при використанні Сервісу, в тому числі гарантує, що його дії відповідають вимогам законодавства та не порушують права і законні інтереси третіх осіб.

9. Цим користувачеві повідомлено і він погоджується з тим, що в разі увімкнення функції «Вебвізор», з моменту встановлення лічильника на сторінки сайту Користувача, Сервіс надає Користувачевi функціональну можливість записувати в автоматичному режимі сесії відвідувань відвідувачами сторінок сайту Користувача (далі — «Сесії відвідувань»). Яндекс не розміщує такі записи Сесій відвідувань у відкритому доступі та не надає такі записи Сесій відвідувань третім особам, за винятком тих, доступ яким до таких записів Користувач надав самостійно.

10. Користувача цим повідомлено і він погоджується з тим, що при використанні функції «Параметри відвідувачів» Користувачеві надається можливість передавати у Сервіс додаткові знеособлені дані про відвідувачів сторінок сайту Користувача (далі — Параметри відвідувачів). Яндекс не розміщує Параметри відвідувачів у відкритому доступі і не надає Параметри відвідувачів третім особам. Починаючи використовувати функцію «Параметри відвідувачів», Користувач гарантує, що:

  • Параметри відвідувачів є знеособленими і не дозволяють ідентифікувати конкретного відвідувача сторінки сайту Користувача;

  • У разі, якщо сукупність даних, включених у Параметри відвідувачів, являє собою об’єкт інтелектуальних або інших прав, то Користувачем отримані всі необхідні права та згоди на надання Яндексу прав використання даних, включених у Параметри відвідувачів, а їх використання Яндексом відповідно до цих Умов не порушує права третіх осіб, які включають, серед іншого, інтелектуальні права.

11. У разі, якщо сукупність даних, включених у Параметри відвідувачів, являє собою об’єкт інтелектуальних або інших прав, то з метою належного надання Сервісу Користувач надає Яндексу право використання даних, включених у Параметри відвідувачів, на умовах простої (невиключної), безоплатної, діючої на території всього світу, протягом всього терміну дії виключного права, з правом субліцензування, і не передбачаючої будь-яких додаткових виплат, а також надання звітів про використання, ліцензії, усіма способами, передбаченими застосовним законодавством, включаючи, серед іншого, використання шляхом: витягу, пошуку, обробки, аналізу, відтворення, поширення, переробки, технічної інтеграції, комбінування, асоціювання та/або зіставлення з будь-якими даними та/або інформацією, що належить Яндексу та/або знаходиться у розпорядженні Яндексу, а також здійснення інших дій, не заборонених цими Правилами, Регулюючими документами та/або застосовним законодавством.

12. При використанні функції «Параметри відвідувачів» Користувач зобов’язується:

12.1. При формуванні даних, включених у Параметри відвідувачів, отримувати всі необхідні і передбачені застосовним законодавством згоди і дозволи відвідувачів сайту Користувача на використання, обробку та/або знеособлення даних про відвідувачів сайту Користувача, включаючи, серед іншого, дані про їх інтереси та поведінку в мережі Інтернет, а також використання таких даних у складі Параметрів відвідувачів, а також використання таких даних Яндексом, його афільованими особами та/або Користувачем.

12.2. Не включати до складу Параметрів відвідувачів будь-які відомості, інформацію та/або матеріали, що порушують права відвідувачів сайту Користувача та/або третіх осіб (включаючи, серед іншого, інтелектуальні права), або містять шкідливі та/або шпигунські програмні коди.

12.3. Нести у повному обсязі відповідальність за дотримання вимог застосовного законодавства і прав третіх осіб (включаючи, серед іншого, законодавство про персональні дані та про інтелектуальну власність), звільняючи Яндекс, його субпідрядників, робітників, партнерів та/або контрагентів від будь-яких претензій з боку третіх осіб (включаючи відвідувачів сайту Користувача, замовників та клієнтів Яндексу, а також уповноважені державні органи) стосовно даних, включених у Параметри відвідувачів.

13. Користувач самостійно та на свій ризик вмикає функцію Сервісу «Вебвізор», визначає обсяг інформації на сторінках сайту Користувача, які записує лічильник. Користувач має право позначити окремі поля сторінок сайту Користувача спеціальним CSS-класом https://yandex.ru/support/metrica/webvisor-v2/settings.html#record-field (у HTML-коді сторінок сайту), для того щоб дані, які введені третіми особами (відвідувачами сайту Користувача) в такі поля, не записувалися лічильником під час запису Сесій відвідувань, і самостійно та на свій ризик ухвалює рішення про вибір полів для такої позначки, й самостійно несе відповідальність за запис даних у полях, не забезпечених такою позначкою.

14. Користувач розуміє та погоджується з тим, що лічильник, встановлений на сайті Користувача / бібліотека, інтегрована в мобільну програму Користувача, збирають дані про відвідування сайту Користувача / дані про пристрій кінцевого користувача та про використання ним мобільної програми Користувача і в автоматичному режимі передають їх Яндексу для отримання узагальненої статистичної інформації, доступної для подальшого використання за допомогою Сервісу як Користувачевi, так і Яндексу в його власних цілях.

15. Цим користувачеві повідомлено і він погоджується з тим, що Яндекс не знає та не може знати, яку інформацію розміщено у складі даних, записаних лічильником на сторінках сайту Користувача / бібліотекою в мобільній програмі Користувача, а також яка інформація записується під час запису Сесій відвідувань і зберігається в тимчасовому записі таких Сесій відвідувань, і не може визначити, чи містяться у складі інформації в таких записах які-небудь персональні дані, листування та інша обмежена для отримання, оброблення та поширення інформація третіх осіб (далі — «Інформація, що охороняється»), чи ні. Сервіс працює повністю в автоматичному режимі, не аналізує зміст інформації, розміщеної на сторінках / в мобільній програмі або такої, що вводиться відвідувачами в поля на сторінках / в мобільній програмі, а записує її повністю незалежно від змісту. Яндекс не проводить жодних модифікацій даних, записаних лічильником / бібліотекою, у тому числі записів Сесій відвідувань, і не здійснює ніяких цілеспрямованих дій зі збору, отримання, оброблення та поширення персональних даних, листування й іншої Інформації відвідувачів сайту Користувача / кінцевих користувачів мобільної програми Користувача, що охороняється, в результаті використання Сервісу Користувачем. З урахуванням вищезазначеного, Користувач розуміє, що в результаті використання Сервісу він може отримати доступ до Інформації, що охороняється, у зв'язку з чим Користувач зобов'язується не робити цілеспрямованих дій, спрямованих на отримання такої Інформації, що охороняється, а також зобов'язується максимально дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо збору, оброблення i та захисту персональних даних та іншої Інформації, що охороняється, отриманої під час використання Сервісу, і самостійно несе всі ризики, пов'язані з отриманням такої Інформації, що охороняється, та відповідальність за недотримання вимог законодавства.

16. Усі дані, які збираються і зберігаються Сервісом, Яндекс розглядає як конфіденційну інформацію Користувача, а у випадках, передбачених застосовним законодавством, — як комерційну таємницю Користувача, зобов'язується зберігати дані в таємниці та не передавати такі дані третім особам (за винятком осіб, які входять до однієї групи з Яндексом), крім випадків, коли Користувач дозволив таку передачу або самостійно дозволив доступ до даних для третіх осіб. Агреговані дані лічильників, якi не розкривають конкретних показань лічильника Користувача, можуть використовуватися Яндексом за своїм розсудом, у тому числі і в комерційних цілях.

17. Користувач цим повідомлений та погоджується з тим, що відвідувачі сайту можуть заборонити збір даних про їх відвідування сайту Користувача та запис їх Сесій Відвідувань з використанням Сервісу, в тому числі шляхом розширення для браузера "Блокувальник Яндекс.Метрики".

18. Яндекс не гарантує, що встановлення лічильника на сайт Користувача / інтеграція бібліотеки в мобільну програму Користувача, збирання, оброблення та передавання Яндексу зазначеної інформації не порушує законодавство місця перебування Користувача. Користувач здійснює встановлення лічильника на сайт Користувача / інтеграцію бібліотеки в мобільну програму Користувача та використання Сервісу на свій ризик і самостійно несе відповідальність за всі свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі із встановленням лічильника / інтеграцією бібліотеки, збиранням і використанням Користувачем зазначеної інформації.

19. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без пояснення причин, у разі порушення таким Користувачем вимог цієї Угоди зокрема.

20. Усі претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку за адресою https://yandex.ua/support/metrika/troubleshooting.xml.

21. Яндекс може у будь-який момент без повідомлення Користувачеві змінювати текст цієї Угоди та/або будь-які інші умови використання Сервісу. Актуальний текст цієї Угоди розміщено за адресою: https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse.

Дата публікації 14.09.2021 г.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/31052018.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/14052018.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/29082016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/18072016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/30052016.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/13112015.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/21102013.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/metrica_termsofuse/04062013.