Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Новини»

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами ліцензійної угоди, яка наведена нижче.

Будь-яке використання вами програми означає повне і беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму в будь-яких цілях.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми «Яндекс.Новини» для мобільних пристроїв («Програма») і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Користувач»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. У разі копіювання Програми, встановлення її на свій мобільний пристрій або використання Програми будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється тільки на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, які не передбачені цією Ліцензією, можливе тільки на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

• «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/rules.

• «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/termsofuse.

• «Політика конфіденційності», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential.

• «Умови використання сервісу «Яндекс.Новини», розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/news_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їхніх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та всіх відносин, які пов'язані з використанням Програми, підлягає застосуванню законодавство Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що випливають з цієї Ліцензії або використання Програми, повинні бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте у разі суперечності між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території всіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати копіювання та встановлення (відтворення) на мобільний(-і) пристрій(-ої) Користувача. Користувач має право виконати встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв.

3.1.2. Відтворювати та розповсюджувати Програму в особистих некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, які прямо передбачені цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і проводити інші дії з об'єктним кодом Програми з метою отримання інформації про реалізацію алгоритмів, що використовуються в Програмі, створювати похідні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати й розповсюджувати Програму в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі у складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права розповсюджувати Програму у вигляді, відмінному від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі розповсюджуватися) під найменуванням: «Яндекс.Новини». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання окремих функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі Інтернет. Користувач самостійно отримує і оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі Інтернет.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи дані в ній) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність даних, а також не надає ніяких інших гарантій, які прямо не зазначені в цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми (включаючи дані в ній) та/або шкоду, заподіяну Користувачеві та/або третім сторонам внаслідок будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи дані в ній) або окремих її компонентів та/або функцій, в тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувача цим повідомлено, та він погоджується, що при використанні Програми Правовласнику передається наступна інформація: статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Всі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні направлятися через форму зворотного зв'язку за адресою: http://feedback2.yandex.ru/news.

7. Оновлення/нові версії Програми і стороннє програмне забезпечення

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

7.2. До складу Програми як окремі її компоненти входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://yandex.ru/support/legal/news_mobile_agreement/components.

8. Змінення умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Сповіщення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/news_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації: 27 листопада 2015 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/news_mobile_agreement/20131110.