מדיניות פרטיות

מסמך זה הוא תרגום של מדיניות הפרטיות בעברית. במקרה של סתירה בין הגרסה הרוסית של מדיניות הפרטיות לבין התרגום הזה - רק הגרסה הרוסית של מדיניות הפרטיות מחייבת מבחינה משפטית. את הגרסה הרוסית של מדיניות פרטיות ניתן למצוא כאן: https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru

מועד תקיפות: 24.05.2018

הגרסה הנוכחית זמינה בכתובת /https://yandex.com/legal/confidential

1. מה מכסה מדיניות פרטיות זו

מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") מכסה כל מידע אודותיך שעשוי לכלול נתונים אישיים כפי שהוגדרו על ידי החוקים והתקנות הרלוונטיים (להלן: "מידע אישי"), אשר YANDEX LLC או ישויות קשורות, כולל כל הישויות השייכות לאותה קבוצה כמו YANDEX בע"מ ("Yandex"), עשויות לקבל בעת שימוש בכל אחד מאתרי האינטרנט, התוכניות, המוצרים או השירותים, כולל מנוע החיפוש שלו, הדואר האלקטרוני, המפה, שירות האחסון או כל תכנית, מוצר או שירות אחר (להלן ביחד: "השירותים"), מידע עליהם ניתן למצוא ב- yandex.ru, yandex.com, yandex.ua, yandex.by, yandex.kz, yandex.com.tr וכמו כן במהלך ביצוע כל חוזה או הסכם ש-Yandex תסכם איתך ביחס לשימוש שלך בשירותים. כמו כן, Yandexיכולה לקבל את המידע האישי שלך באמצעות שותפיה (להלן: "השותפים"), כגון שותפי פרסום, המספקים לך גישה או מאפשרים לך את השימוש באתרי האינטרנט, בתוכניות, במוצרים או בשירותים שבבעלותם או שמופעלים על ידם. השותפים יכולים לספק מידע אישי ל- Yandex רק בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ובהתאם להסכמים מיוחדים בין Yandex לבין כל אחד מהשותפים.

לתשומת לבך, השימושך בכל אחד מהאתרים ו / או השירותים עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים לתקן ו / או להשלים את המדיניות.

2. מי מעבד את המידע האישי שלך

כדי לספק לך גישה לאתרים ולשירותים, YANDEX LLC , חברה המאוגדת על פי החוק הרוסי, עם משרדה הראשי שרשום ברחוב Leo Tolstoy., 16, מוסקבה 119021, רוסיה (להלן:YANDEX LLC" "), או החברות המסונפות לה אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך עבור שירותים מסוימים. תוכל למצוא מידע על הישות, המספקת שירות מסוים, בתנאי השימוש.

עבור משתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בשוויץ Yandex מיוצגת על ידי הישות הפינית שלה, Yandex Oy, חברה המאוגדת תחת החוק הפיני, עם משרד רשום ב Moreenikatu 6, ,04600 Mantsala פינלנד.

3. מהי מטרת מדיניות זו

פרטיות ואבטחת הפרטים האישיים שלך מהווים חשיבות רבה עבורנו . כאשר אתה משתמש באתרים ו / או בשירותים, Yandex מעבדת את המידע האישי שלך ומבטיחה את הגנתו תוך עמידה קפדנית בחוקים ובתקנות החלים.

כחלק מהמחויבות שלנו להגן על המידע האישי שלך, אנו משתמשים במדיניות זו כדי ליידע אותך בשקיפות לגבי הנושאים הבאים:

(א) מדוע וכיצד נעשה שימוש במידע האישי שלך (גם "מעובד") על ידי Yandex בעת גישה לאתרים או לשירותים;

(ב) תפקידה ואחריותה של Yandex בהקשר זה כישות משפטית המחליטה מדוע וכיצד מעובד המידע האישי שלך;

(ג) באילו כלים תוכל להשתמש כדי להגביל את כמות המידע האישי שנאסף על ידי Yandex; ו-

(ד) מה הן זכויותיך ביחס לעיבוד לעיל.

. איזה סוג של מידע אישי נאסף על ידי Yandex

מידע אישי שנאסף בעת שימוש באתרים ו / או השירותים עשוי להיות שונהכאשר אתה ניגש לאתרים או לשירותים בעודך מחובר או לא מחובר לחשבון המשתמש שלך ב- Yandex . כאשר הינך מחובר לחשבון המשתמש שלך ב- Yandex כאשר הינך משתמש באתרים או בשירותים, מידע אישי שנאסף על ידי Yandex עשוי להיות מאוגד ומשולב עם פרטים אישיים אחרים (כגון הזהות, פרטי התקשרות שלך, גילך ומינך, אם שיתפת אותנו במידע זה) שנאסים על ידי Yandex בחשבון המשתמש שלך. Yandex אינה מאמתת מידע אישי שסופק על ידך ולא יכולה לבצע את אימות נכונותו ולאמת אם יש לך את הכשרות המשפטית הנדרשת. עם זאת, Yandex מניחה שהמידע שאתה מספק הוא נכון, מלא במידה מספקת ועדכני.

המידע האישי שנאסף על ידי Yandex בעת גישתך, פעולתך או הפעלתך של האתרים ו / או השירותים כולל:

1. מידע שסופק על ידך בעת ההרשמתך, יצירת חשבון המשתמש שלך, כגון שמך, מספר הטלפון הנייד שלך, כתובתך וגילך;

2. נתונים אלקטרוניים (כותרות http, כתובת IP, קוקיס, משואות רשת / תגי פיקסל, מידע על הדפדפן, מידע על החומרה והתוכנה שלך);

3. התאריך והשעה של גישך לאתרים או לשירותים;

4. מידע הקשור לפעילותך בעת שימוש באתרים או בשירותים (למשל, היסטוריית החיפושים שלך, כתובות האימייל של אנשי הקשר שלך, תוכן הודעות האימייל שלך יחד עם קבצים מצורפים וכן קבצים המאוחסנים במערכות Yandex);

5. מידע על מיקום גיאוגרפי;

6. מידע אחר אודותיך שיש לעבד בהתאם לתנאים ולהגבלות של אתר או שירות ספציפי של Yandex; ו-

7. מידע אודותיך שאנו עשויים לקבל מהשותף שלנו בהתאם להסכם שקיימת עם שותף זה וכן ההסכם בין Yandex לבין שותף זה.

בנוסף, Yandex משתמשת בקובצי קוקיס ובמשואות רשת (כולל תגי פיקסל) כדי לאסוף את הפרטים האישיים שלך ולשייך מידע אישי זה למכשיר ולדפדפן האינטרנט שלך (ראה סעיף 11 להלן).

איננו אוספים באופן פעיל נתונים אישיים רגישים (כגון מוצא, דעה פוליטית, נתונים בריאותיים או ביומטריים). עם זאת, תוכל לספק לנו נתונים אלו מרצונך האישי ואנו עשויים לעבד אותם כחלק מהצורך לספק לך את השירותים שלנו (למשל, אם אתה מבצע שאילתות חיפוש הקשורות לבריאות שלך). מאחר שאיננו יודעים מראש את האופי הרגיש של הנתונים האישיים שאתה עשוי לספק לנו, עליך להיות מודע לכך שאיננו יכולים לבקש את הסכמתך לעיבוד כזה.

אנחנו לא מבצעים כל צורה של שרטוט פרופיל שיש לו את הפוטנציאל להשפיע באופן משמעותי על הזכויות ועל החופשיות שלך.

5. מהו הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך ומטרותיו

Yandex אינה רשאית לעבד את הפרטים האישיים שלך, אם אין לה בסיס משפטי חוקי לך. לפיכך, Yandex תעבד את הפרטים האישיים שלך רק אם:

1. העיבוד נחוץ כדי לבצע את החובות החוזיות שלנו כלפיך, כולל סיפוק האתרים ו / או השירותים עבורך (כלומר לספק לך את התוצאות של שאילתת החיפוש שלך);

2. העיבוד נחוץ כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות או הרגולטוריות שלנו; או

3. במקרה שזה מסופק על ידי החוק החל, העיבוד הוא הכרחי עבור האינטרסים הלגיטימיים של Yandex ואינו משפיע לרעה על האינטרסים שלך או על הזכויות הבסיסיות והחופשיות שלך. לידיעתך, כאשר אנו מעבדים את המידע האישי שלך על בסיס זה, אנו תמיד מחפשים לשמור על איזון בין האינטרס הלגיטימי שלנו לבין ההגנה על הפרטיות שלך.

דוגמאות של "אינטרסים לגיטימיים" המוזכרים ב-(3) לעיל הן:

א. להבין טוב יותר כיצד אתה יוצר אינטראקציה עם האתרים ו / או השירותים שלנו;

ב. לשפר, לשמור על נגישות, לשנות, להתאים אישית או לשפר בדרך אחרת את האתרים והשירותים לטובת כל המשתמשים; ו-

ג. להציע לך מוצרים ושירותים אחרים של Yandex או של חברות אחרות, שלדעתנו יכולות לעניין אותך (כלומר, פרסום במיקוד אישי).

ד. אנו עשויים לבקש את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך למטרות ספציפיות.

Yandex תמיד מעבדת את המידע האישי שלך למטרה מסוימת, ומעבדת רק את המידע האישי הרלוונטי להשגת מטרה זו. בפרט, אנו מעבדים את הפרטים האישיים שלך למטרות הבאות:

א. לספק לך את האתרים ו / או השירותים (למשל, סיפוק תוצאות חיפוש כתגובה לשאילתות החיפוש שלך, תוך התחשבות בהעדפותיך, בהיסטוריית החיפוש ובמידע אישי אחר עליך שזמין ל- Yandex);

ב. לספק לך גישה לחשבון המשתמש שלך, כולל הדוא"ל ושירות האחסון שלך, אם יש לך חשבון בשירותים אלו;

ג. ליצור איתך קשר כדי להודיע ו / או ליידע אותך או לבקש ממך מידע ביחס לאתרים ולשירותים, או לבצע את ההסכמים שלנו איתך או בכדי לעבד את הבקשה או הרישום שלך;

ד. לספק פרסומות ו / או הצעות מסחריות על סמך ההעדפות שלך, היסטוריית החיפוש ומידע אישי אחר הזמין ל- Yandex;

ה. כדי לשפר את חוויית המשתמש, כולל הצגת תוצאות חיפוש רלוונטיות יותר ואתרים ו / או שירותים מותאמים אישית, כמו גם שיפור מוצרים, אפליקציות ושירותים אחרים של Yandex;

ו. לפתח מוצרים, אפליקציות ושירותים חדשים;

ז. כדי להגן על הזכויות שלך ועל הזכויות של Yandex; ו-

ח. לאסוף, לעבד ולהציג נתונים סטטיסטיים או נתוני עתק, או לבצע מחקר ו / או ניתוח אחר של המידע האישי.

6. כיצד Yandex מהגן על המידע האישי שלך

ברוב המקרים, מידע אישי מעובד באופן אוטומטי ללא גישה אליו על ידי הצוות שלנו. עם זאת, אם יש צורך בגישה כזו, ניתן לגשת למידע האישי שלך רק על ידי עובדי Yandex שמשימותיהם המקצועיות מחייבות שימוש במידע זה. כדי להגן על המידע האישי שלך ולהבטיח את סודיותו, על העובדים האלה לציית לכללים הפנימיים ולפעול לפי פרוטוקולים לעיבוד מידע אישי. הם נדרשים גם לבצע את כל אמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים המגנים על המידע האישי שלך.

Yandex יישמה גם אמצעים טכניים וארגוניים להגנה על מידע אישי מפני אובדן, שינוי, שימוש לרעה, גילוי או גישה בלתי מורשה, מקרית או בלתי חוקית ונגד כל צורות עיבוד לא חוקיות אחרות. אמצעי אבטחה אלו יושמו תוך התחשבות בטכנולוגיה מתקדמת, עלות יישומם, הסיכונים המוצגים על ידי עיבודם ואופי המידע האישי.

7. למי עוד יש גישה למידע האישי שלך ועם מי הוא משותף

7.1 בתוך קבוצת Yandex

Yandex עשויה להעביר את המידע האישי שלך לעובדינו (במסגרת המגבלות המפורטות בסעיף 6 לעיל). Yandex עשויה להעביר את המידע האישי שלך לשותפיה הכוללים, לרבות חברות אחרות בקבוצה שאליה שייכת Yandex (להלן: "קבוצת Yandex"). בכל המקרים, המידע האישי ימשיך להיות מעובד רק למטרות המפורטות בסעיף 5 להלן, אלא אם צוין אחרת בתנאי השימוש באתרים או בשירותים המסופקים על ידי חברות מקבוצת Yandex, למשל:

במקרה שבו אתה משתמש בשירותי החברה "Yandex.Money" LLC NBCO

(OGRN: 1127711000031), המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל- "Yandex.Money" LLC NBCO לעיבוד בהתאם לתנאים ולמטרות המפורטות בהסכם השימוש בשירות של Yandex Money.

ומדיניות הפרטיות של NBCO (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764)

(https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698);

במקרה שאתה משתמש בשירותים של חברת LLC "Yandex.Classifieds" (OGRN: 5157746192742), המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל- Yandex.Classifieds" LLC" לעיבוד בהתאם לתנאים ולמטרות המפורטות בתנאי השימוש של Yandex.Auto" "

"Yandex.Job" ,(https://www.yandex.ru/legal/auto_termsofuse ) "Yandex.Realty",(https://www.yandex.ru/legal/job_termsofuse ) "Yandex.Travel" (https://www.yandex.ru/legal/realty_termsofuse ) (https://www.yandex.ru/legal/travel_termsofuse );

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת "Yandex.Taxi" בע"מ

(OGRN: 5157746192731), המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר אל "Yandex.Taxi" בע"מ לעיבוד בתנאים ולמטרות המפורטות בתנאי השימוש של "Yandex.Taxi" (https://yandex.ru/legal/taxi_termsofuse );

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת "Yandex.Market": בע"מ (OGRN:1167746491395) , המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל- "Yandex.Market" בע"מ לעיבוד על התנאים למטרות המפורטות תנאי השימוש של "Yandex.Market" (https://yandex.ru/legal/market_termsofuse );

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת "Yandex Cloud Technologies" בע"מ (OGRN: 1167746432040), המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל -"Yandex Cloud Technologies" בע"מ;

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת ""Yandex.Drive": בע"מ 5177746277385): (OGRN המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל-"Yandex.Drive" בע"מ לעיבוד של התנאים למטרות המפורטות בתנאי השימוש של "Yandex.Drive" (https://www.yandex.ru/legal/drive_termsofuse );

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת ""Yandex.Autobuses" בע"מ 1177746347591), (OGRN: המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל-Yandex.Autobuses" " בע"מ לעיבוד של התנאים למטרות המפורטות בתנאי שימוש של Yandex.Autobuses" " (https://yandex.ru/legal/bus_termsofuse ) ;

במקרה שבו אתה משתמש בשירותי חברת ""EDADIL PROMO": בע"מ 5157746114477): (OGRN המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל- "EDADIL "PROMO בע"מ לעיבוד בתנאים ולמטרות המפורטות בתנאי השימוש של"Edadeal" "(http://corp.edadeal.ru/legal );

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של חברת ""Kinopoisk בע"מ (OGRN: 1077759854919), המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל -Kinopoisk" " לעיבוד של התנאים למטרות המפורטות בתנאי השימוש של "KinoPoisk" https://www.kinopoisk.ru/docs/usage ));

במקרה שבו אתה משתמש בשירותים של Yandex Europe AG, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר ל- Yandex Europe AG לעיבוד התנאים ולמטרות המפורטות בתנאי השירות של (https://yandex.com/legal/termsofservice )Yandex.

.

7.2 מחוץ לקבוצת Yandex

Yandex עשויה להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים מחוץ לקבוצת Yandex כדי להשלים את המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל. צדדים שלישיים אלה עשויים לכלול:

א. שותפים, כגון שותפי מדיה, רשתות פרסום ושותפים אחרים המספקים ל- Yandex שירותים הקשורים למיקום והצגת פרסומות באתרים, בתוכניות, במוצרים ו / או בשירותים שנמצאים בבעלות או מופעלים על ידי שותפים כאלה;

ב. מפרסמים או שותפים אחרים הממקמים פרסום ממוקד באתרים או בשירותים של Yandex; וצדדים שלישיים המעבדים מידע אישי, כגון ספקי המערכות (IT) שלנו ו / או יועצים.

Yandex עשויה להעביר מידע אישי גם לצדדים שלישיים הבאים מחוץ לקבוצת Yandex:

1. כל צד שלישי שלו אנו מקצים או מחדשים את זכויותינו או חובותינו במסגרת הסכם רלוונטי;

2. כל גוף ממשלתי או בינלאומי, רשויות אכיפה, גוף חליפין, מחלקת ממשלה מרכזית או מקומית וגופים סטטוטוריים או ציבוריים אחרים או בתי משפט שבהם אנו נדרשים לעשות זאת על פי חוק או תקנה על פי בקשתם;

3. צדדים שלישיים, אם הבעת הסכמתך להעברה כזו או העברה של המידע האישי שלך, לשימושך בשירות או בביצוע הסכם או חוזה מסוים איתך;

4. כל צד שלישי כדי להבטיח הגנה משפטית עבור Yandex ו / או עבור צדדים שלישיים, אם אתה מפר את הסכם המשתמש של אחד משירותי Yandex (https://yandex.com/legal/rules ) מדיניות זו או תנאי השימוש של שירותים ספציפיים, או אם קיים איום של פגיעה כזו.

8. היכן מאוחסן ומעובד המידע האישי שלך

Yandex מאכסנת מידע אישי בפדרציה הרוסית בהאזור הכלכלי האירופי .

משתמשים ברוסיה: חברתYandex רושמת, עורכת באופן שיטתי, אוספת, מאכסנת, מבהירה (עדכונים, שינויים), שולפת מידע אישי של אזרחי הפדרציה הרוסית באמצעות מאגרי נתונים הממוקמים על שטח הפדרציה הרוסית.

משתמשים באזור הכלכלי האירופי או בשוויץ: רוסיה נמצאת בתחום שיפוט מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אשר לא הוכר על ידי הנציבות האירופית כאחת שמספקת רמת הגנת נתונים אישיים מספקת. לכן, Yandex נקטה באמצעים המתאימים כדי להבטיח שמידע אישי מטופל על פי כללי האיחוד האירופי להגנה על נתונים.

בפרט, Yandex מסתמכת על סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית כדי להבטיח רמת הגנה נאותה על המידע האישי שלך שמועבר לרוסיה. עותק של סעיפים חוזיים סטנדרטיים אלו ניתן לקבל לפי בקשה.

9. כמה זמן אנו שומרים את המידע האישי שלך

Yandex תשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד יהיה צורך למלא את המטרה שלשמה הוא נאסף או בכדי לעמוד בדרישות החוקיות והרגולטוריות.

אלא אם כן הדבר נדרש בדרך אחרת באופן חוקי, או מוסכם, הודעות הדוא"ל והמסמכים המאוחסנים על ידך במערכות שלנו כחלק מהשירות יישארו מאוחסנים כל עוד יהיה לך חשבון בשירותנו. אך הינך רשאי למחוק אותם בכל עת.

אם ברצונך להסיר מידע אישי ממאגרי המידע שלנו, תוכל לעשות זאת באמצעות חשבון ה-Yandex שלך או באמצעות ממשק האתרים או השירותים (כשהדבר אפשרי).

10. הזכויות שלך

10.1 מהן הזכויות שלך

אם הן מסופקות על פי החוק החל, יש לך זכות גישה למידע האישי שלך כפי שעובד על ידי Yandex במסגרת מדיניות זו.

אם אתה סבור שכל מידע שאנו מחזיקים לגביך הוא שגוי או לא מלא, תוכל להיכנס לחשבון המשתמש שלך ולתקן את הפרטים האישיים שלך בעצמך.

אם זה אפשרי על פי החוק החל, יש לך גם את הזכות:

• לבקש למחוק את המידע האישי שלך;

• לבקש להגביל את עיבוד המידע האישי שלך;

• לבקש עותק של סעיפי החוזה הסטנדרטיים שמאפשרים את העברת המידע האישי שלך לרוסיה, שנזכרים בסעיף 8 להלן;

• להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך אם זה אפשרי על פי החוק החל.

Yandex תכבד כל בקשה או התנגדות כזאת כנדרש על פי החוק החל.

ככל שנקבע בחוק החל, אתה עשוי להיות כפוף לזכויות אחרות שלא צוינו במפורש.

10.2 כיצד תוכל לממש את זכויותיך

כדי לממש את הזכויות לעיל, היכנס לחשבון המשתמש שלך אשר יספק לך את האפשרות לעשות זאת, או במקרה של היעדר פונקציה מיוחדת בממשק חשבון המשתמש, אנא צור קשר עם Yandex (ראה סעיף 13 להלן).

אם אינך מרוצה מהאופן שבו Yandex מעבדת את הפרטים האישיים שלך, יש להודיע לנו על כך ואנו נבדוק את העניין. אם אינך מרוצה מתגובת Yandex, יש לך זכות להגיש תלונה לרשות המוסמכת להגנת נתונים.

11. כיצד אנו משתמשים בקובצי קוקיס ובטכנולוגיות דומות אחרות באתרים או בעת השימוש בשירותים

11.1 מהם קובצי קוקיס ומדוע Yandex משתמשת בהם

קובצי קוקיס הם קובצי טקסט קטנים שנמצאים במכשיר בו אתה משתמש כדי לגשת אל האתרים שלנו. הם מכילים מידע שנאסף מהמכשיר ונשלח בחזרה אל האתרים בכל ביקור שבא אחריו, כדי לזכור את הפעולות וההעדפות שלך לאורך זמן.

באתרים נעשה שימוש בסוגי קובצי הקוקיס הבאים:

• קובצי קוקיס הדרושים באופן קפדני / קובצי קוויס טכניים: קובצי עוגיות אלו נדרשים להפעלת האתרים וכדי לספק לך את השירותים, בין היתר, כדי לאפשר ל- Yandex לזהות את החומרה והתוכנה שלך, כולל סוג הדפדפן שלך;

• קובצי קוקיס סטטיסטיים / אנליטיים: קובצי עוגיות אלו מאפשרים לנו לזהות משתמשים, לספור את מספר המשתמשים ולאסוף מידע, כגון הפעולות שלך באתרים ובשירותים, כולל דפי האינטרנט שבהם אתה מבקר והתוכן שאתה משיב;

• קובצי קוקיס ביצועיים: קובצי קוקיס אלו אוספים מידע על האופן בו משתמשים עובדים עם האתרים והשירותים שלנו, ומאפשרים לנו לזהות שגיאות ולבדוק פונקציות חדשות כדי לשפר את הביצועים של האתרים והשירותים;

• קובצי קוקיס פונקציונליים: קובצי קוקיס אלו מאפשרים לנו לספק פונקציות ספציפיות כדי לשפר את החוויה שלך באתרים. לדוגמה על ידי אחסון ההעדפות שלך (למשל שפה ומיקום);

• קובצי קוקיס למעקב / פרסום (של צד שלישי): קובצי קוקיס אלו אוספים מידע על משתמשים, על מקורות תנועה, על ביקורים בדף ועל פרסום המוצג בפניך ושנעכב על ידיך. הם מאפשרים לנו להציג פרסום שעשוי לעניין אותך על סמך מידע אישי שנאסף. קובצי קוקיס אלו משמשים גם למטרות סטטיסטיות ומחקריות.

11.2 כמה זמן מאוחסנים קובצי קוקיס אלו במכשיר שלך

Yandex משתמשת רק במידע הכלול בקובצי קוקיס למטרות המפורטות לעיל, ולאחר מכן הנתונים המאוחסנים יישמרו במכשיר שלך לתקופה שעשויה להיות תלויה בסוג קובצי הקוקיס, אך לא יותר מהנדרש כדי להשיג את מטרתם ויוסרו באופן אוטומטי מהמערכת שלך לאחר מכן.

11.3 למי עוד יש גישה למידע הכלול בקובצי הקוקיס

מידע אישי שנאסף באמצעות קובצי קוקיס שמוגדרים במכשיר שברשותך עשוי להיות מועבר ל- Yandex או לצדדים שלישיים המוזכרים בסעיף 7. השימוש במידע אישי מחוץ לאתרים למטרות פרסום, אם בכלל, עשוי להיות כפוף למדיניות נפרדת הזמינה באתרים של צדדים שלישיים שלעיל. Yandex או צדדים שלישיים אלו עשויים גם לספק לך אפשרות לבטל את קבלת הפרסום הממוקד, אשר יהיה כפוף לחוקים ולתקנות החלים על מוצרים, שירותים ומבצעים אלו.

בפעם הראשונה שתכנס לאתרים, ייתכן שתתבקש לתת את אישורך לשימוש בקוקיס אלו. אם לאחר שאישרת את השימוש בקובצי קוקיס ברצונך לבצע בחירה אחרת, תוכל לעשות זאת על ידי מחיקת קובצי הקוקיס המאוחסנים בדפדפן שלך (בדרך כלל באמצעות האפשרויות בתפריט הפרטיות של הדפדפן שלך - אנא עיין במדריך למשתמש של הדפדפן שלך או באתר האינטרנט של המפתח). ייתכן שחלון קופץ המבקש את אישורך יופיע שוב ותוכל לבחור אחרת. אם אינך מסכים לשימוש בקובצי הקוקיס, תכונות מסוימות של האתרים עשויות לא להיות זמינות, דבר שעשוי להשפיע על חוויית הגלישה שלך. תוכל גם להגדיר את העדפות הדפדפן שלך כדי לקבל או לדחות כברירת מחדל את כל קובצי הקוקיס או קובצי קוקיס מאתרים ספציפיים, כולל אתרי Yandex. אם אישרת את השימוש בקובצי הקוקיס באחד מאתרי Yandex, אנו מניחים שהשימוש בקובצי קוקיס בכל שאר האתרים אושר על ידך גם כן.

Yandex עשויה גם להשתמש במשואות רשת (תגי פיקסלים) כדי לגשת לקובצי קוקיס שהוצבו בעבר במחשב שלך למטרות הבאות:

(1) כדי לעקוב אחר הפעילות שלך באתרים ובזמן השימוש בשירותים, על ידי גישה ושימוש בקובצי הקוקיס המאוחסנים במחשב שלך;

(2) כדי לאסוף מידע סטטיסטי הקשור להפעלת האתרים, השירותים או המוצרים, השירותים הציבוריים, הפרסומות או הצעות Yandex אחרות.

12. עדכונים למדיניות זו

מדיניות זו עשויה להיות כפופה לתיקונים. Yandex תהיה רשאית לבצע תיקונים כאמור על פי שיקול דעתה, לרבות, ללא הגבלה, כדי לשקף שינויים בחקיקה או בתיקונים החלים על האתרים ו / או השירותים.

Yandex מתחייבת שלא להכניס שינויים משמעותיים, להטיל חובות נוספות או להפחית מזכויותיך במסגרת מדיניות זו מבלי להודיע לך על כך. תקבל הודעה על שינויים כאלה. במידה וזה אפשרי, יפורסמו שינויים באתר (לדוגמה, באמצעות חלון קופץ או מודעת אינטרנט) לפני ביצוע שינויים אלו, וכן תוכל לקבל הודעה באמצעות ערוצים אחרים (למשל בדוא"ל), אם סיפקת לנו את פרטי הקשר שלך.

13. שאלות והצעות

אנו נשמח לשמוע את שאלותיך או הצעותיך בנוגע ליישום או לתיקון מדיניות זו. ליצירת קשר, השתמש בטופס המשוב הבא: https://yandex.com/support/common/troubleshooting/main.html. להשתמש בטופס זה כדי לממש את זכויותיך או לדווח על אי דיוקים במידע האישי שלך או למחות על עיבודו.

תאריך פרסום: 24.05.2018