Умови використання сервісу «API Пошуку для інтернет-магазинів»

Цей документ являє собою переклад Умов використання сервісу «API пошуку для інтернет-магазинів» на англійську/українську мову. У разі конфлікту між російськомовною версією Умов використання сервісу «API пошуку для інтернет-магазинів» і цим перекладом – тільки російськомовна версія Умов використання сервісу «API пошуку для інтернет-магазинів» має юридичну силу. Російськомовна версія Умов використання сервісу «API пошуку для інтернет-магазинів» є доступною тут: http://yandex.ru/legal/site_api/?lang=ru

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі Інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс «API пошуку для інтернет-магазинів» на умовах, викладених у цьому документі (далі — «Умови»).

1. Загальні умови

1.1. Терміни і визначення

Сервіс — сервіс «API пошуку для інтернет-магазинів», що являє собою інтерфейс програмування, який реалізує можливість отримання результатів пошуку за каталогом товарів для пошуку, створеним Користувачем, у форматі XML.

API-Ключ — унікальний ідентифікатор, який видається Користувачеві і дозволяє отримати доступ до функцій Сервісу зі свого сайту (-ів).

1.2. Використання Користувачем Сервісу регулюється цими Умовами, а також:

1.3. Починаючи використовувати Сервіс або його окремі функції, в тому числі отримавши API-Ключ, розмістивши код сервісу на своєму сайті або скориставшись будь-якою іншою функціональною можливістю, що надається Сервісом, Користувач приймає ці Умови, а також умови всіх зазначених в п. 1.2 Умов документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, і зобов’язується їх дотримуватись. Використання Сервісу на інших умовах, ніж умови вказаних документів, є можливим лише за попередньою письмовою згодою Яндексу. У разі незгоди Користувача з будь-якими з умов зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства при використанні Сервісу. Усюди за текстом цих Умов, якщо явно не вказано інше, під терміном «Законодавство» слід розуміти будь-яке застосовне законодавство, включаючи як законодавство Російської Федерації, так і законодавство місця перебування Користувача або місця вчинення ним юридично значимих дій у відповідності до цих Умов. Якщо використання Користувачем тієї чи іншої з можливостей, що надаються Сервісом, порушує Законодавство, Користувач зобов’язується утриматись від використання Сервісу.

1.5. До цих Умов і відносин між Яндексом і Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сервісу, підлягає застосуванню право Російської Федерації.

2. Умови використання Сервісу

2.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувач зобов’язаний отримати API-Ключ. Яндекс має право на свій розсуд відмовити у доступі до Сервісу без пояснення причин. Користувач не має права використовувати будь-які програми, пристрої або інші засоби, що дозволяють отримати API-Ключ автоматичним шляхом або іншим чином з порушенням процедури, встановленої Яндексом.

2.2. Користувач може використовувати дані і функції, отримані за допомогою Сервісу, лише в межах функціональності, яка надається Сервісом. Починаючи використовувати Сервіс, Користувач зобов’язаний підтвердити права на сайти, по яких буде здійснюватись пошук, за допомогою сервісу «Яндекс. Вебмайстер», доступного за адресою: https://webmaster.yandex.ru/site/?wizard=add.site.

2.3. Користувач не має права використовувати Сервіс для створення Інтернет-сервісів, програм для ЕОМ або іншим чином, якщо таке використання тягне за собою порушення Законодавства, документів, зазначених у п. 1.2 Умов, та/або прав і законних інтересів третіх осіб.

2.4. Яндекс залишає за собою право змінювати, виправляти або поновлювати Сервіс у будь-який момент, без попереднього повідомлення Користувача. При випуску чергової стабільної версії Яндекс повідомляє про її випуск на веб-сторінках Сервісу. Після випуску нової версії Сервісу Яндекс не гарантує стабільність і тривалість роботи його застарілих версій. Користувач, не згодний використовувати поновлену версію Сервісу, може або продовжувати на свій страх і ризик використовувати застарілу версію Сервісу, або припинити використання Сервісу, видаливши відповідний код з сайту (-ів) Користувача.

2.5. Яндекс має право на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу без повідомлення і без пояснення причин, зокрема, у разі порушення Користувачем вимог цих Умов.

3. Інтелектуальні права

3.1. Виключне право на Сервіс належить Яндексу. Ці Умови не дають Користувачеві будь-яких прав на використання Сервісу окрім тих можливостей, що надані безпосередньо в інтерфейсі Сервісу відповідно до цих Умов.

3.2. Використовуючи Сервіс, Користувач надає Яндексу право використовувати логотип, товарний знак та/або фірмове найменування Користувача та/або сайту Користувача в інформаційних, рекламних і маркетингових цілях без необхідності отримання попередньої згоди Користувача і без виплати йому будь-якої винагороди за таке використання.

4. Відмова від відповідальності

4.1. Сервіс надається Яндексом «як є». Яндекс не гарантує відповідність Сервісу цілям і очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Сервісу в цілому і окремих його компонентів та/або функцій, а також не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних. Яндекс не гарантує безперебійну і безпомилкову роботу сторонніх програмних продуктів і рішень (в т.ч. бібліотек), рекомендованих при використанні Сервісу в технічних умовах та іншій документації, пов’язаній з його використанням.

4.2. Користувач самостійно і в повному обсязі несе відповідальність за використання і схоронність свого API-Ключа. Користувач не має права отримувати API-Ключ для третіх осіб, передавати або надавати його третім особам. Яндекс не несе відповідальності за несанкціоноване використання API-Ключа третіми особами. Усі дії, здійснені на Сервісі з використанням API-Ключа, що належить Користувачеві, вважаються здійсненими Користувачем.

5. Заключні положення

5.1. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити доступ Користувача до Сервісу або до окремих його функцій з використанням його облікового запису та/або API-Ключа, без пояснення причин, в тому числі, у разі порушення Користувачем вимог цих Умов.

5.2. Всі питання і претензії, пов’язані з використанням/неможливістю використання Сервісу, повинні направлятись через форму зворотнього зв’язку за адресою https://yandex.ru/support/site/troubleshooting/feedback.xml

5.3. Яндекс має право у будь-який час без повідомлення Користувача змінювати текст цих Умов. Чинна редакція цих Умов розміщується за адресою: Нова редакція Умов набуває сили з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою. Продовження використання Сервісу після зміни Умов вважається згодою з їх новою редакцією. Користувач зобов’язаний припинити використання Сервісу в тому випадку, якщо Яндексом були внесені ті чи інші зміни до цих Умов, з якими Користувач не згодний.

Дата публікації: 14 липня 2016 р.