Умови використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/site_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Яндекс.Пошук для сайту, доступний за адресою: http://site.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/site_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість безкоштовного рішення для організації пошуку на сайті Користувача. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс доступний лише для Користувачів, що пройшли процедуру реєстрації та мають обліковий запис на Яндексі.

2.2. Користувач, що отримав код пошукової форми та розмістив його на своєму веб-сайті, зобов'язується дотримуватися таких умов:

2.2.1. не змінювати отриманий на Сервісі код пошукової форми;

2.2.2. не видаляти та не змінювати логотипи Яндекса та посилання на ресурси Яндекса, що містяться в пошуковій формі;

2.2.3. не встановлювати код пошукової форми на веб-сайти, що не відповідають вимогам п. 5 Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules).

2.3. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд розміщувати на сторінках результатів пошуку, здійсненого користувачами з використанням пошукової форми, розміщеної Користувачем на своєму веб-сайті, рекламну інформацію. Форма, порядок і обсяги такої рекламної інформації визначаються Яндексом.

2.4. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов, або вжити до Користувача інших заходів із метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.