Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Розмова» для мобільних пристроїв

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди у повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з якою-небудь метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі — Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Розмова» для мобільних пристроїв (далі — Програма) та укладена між будь-якою особою, що використовує Програму (далі — Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (далі — Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії у повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з якою-небудь метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь із умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/rules

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/termsofuse.

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential.

Зазначені документи (у тому числі будь-які з їх частин) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачене новими редакціями документів.

1.6. До цієї Ліцензії та усіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають з цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем розташування Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі розбіжностей між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачеві непередаване право використання Програми на території країн всього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право встановити Програму на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми присвоюється індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються у Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за плату), а також у складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, який відрізняється від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програма повинна використовуватися (у тому числі поширюватися) під найменуванням: «Яндекс.Розмова». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) чи іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання деяких функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

5.2. Виконання деяких функцій програми передбачає передачу Правовласникові голосових запитів Користувача для їх перетворення в текст і передачі тексту на пристрій Користувача, та/або передачу текстових запитів Користувача для їх перетворення в машинну мову і передачі такої мови для відтворення на пристрої Користувача. Правовласник здійснює таке перетворення за допомогою повністю автоматичних алгоритмів розпізнавання, що працюють без участі людини, не отримує доступу до вмісту таких запитів або результатів їх перетворення. Користувач попереджений та згоден із тим, що зазначені автоматичні алгоритми у процесі перетворення можуть також виконувати збір та обробку анонімних (без прив'язки до Користувача) статистичних даних про хід перетворення, які використовуються Правовласником для поліпшення Програми або з іншою метою на його розсуд.

5.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми для взаємодії з іншими сервісами та/або програмами Правовласника, у тому числі для завантаження файлів на такі сервіси та/або програми і для копіювання файлів з таких сервісів та/або з таких програм, Користувач також цілком приймає і погоджується з умовами використання, ліцензійними угодами й іншими регулюючими документами відповідних сервісів та/або програм.

5.4. Під час використання Програми Користувачеві в інтерфейсі Програми надається анонімне опитування про мету використання Програми Користувачем. Правовласник має право виконати збір та обробку анонімних (без прив'язки до Користувача) статистичних результатів такого опитування, які використовуються Правовласником для поліпшення Програми або з іншою метою на його розсуд.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій стосовно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та/або збитки, заподіяні Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми або окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, голосові та/або текстові запити Користувача, дані про місце розташування пристрою Користувача, а також інша технічна інформація. Усі дані про використання Програми, що передаються відповідно до цієї Ліцензії, обробляються згідно з Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

6.4. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання ним Законодавства під час використання Програми. Усюди за текстом цих Умов, якщо явно не зазначено інше, під терміном «Законодавство» розуміється будь-яке застосовне законодавство, включаючи як законодавство Російської Федерації, так і законодавство місця перебування Користувача або місця виконання ним юридично значимих дій відповідно до цих Умов. Якщо використання Користувачем якої-небудь можливості, що надається Програмою, порушує Законодавство, Користувач зобов'язаний утриматися від використання Програми.

6.5. Усі питання, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також відгуки і пропозиції, пов'язані з використанням Програми, повідомлення про помилки в роботі Програми, претензії та питання, пов'язані з можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні надсилатися на адресу: deaf-support@yandex-team.ru

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись зі встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Сповіщення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/talk_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлене у відповідній публікації.

Дата публікації 27.08.2015 р.