Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса

Цей документ є перекладом Лiцензiї на використання пошукової системи Яндекса українською. У разі розбіжностей між російською версією Лiцензiї на використання пошукової системи Яндекса та цим перекладом лише російська версія Лiцензiї на використання пошукової системи Яндекса має юридичну силу. Російська версія Лiцензiї на використання пошукової системи Яндекса розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — Користувач) використовувати пошукову машину Яндекса для пошуку інформації, що його цікавить, розміщеної в мережі інтернет. Сервіс доступний за адресою: http://www.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені які-небудь зміни до цих Умов, у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надається Користувачу на безплатній основі та призначений виключно для особистого некомерційного використання за винятком випадків, передбачених цією Ліцензією, документами, передбаченими п. 1.2 цієї Ліцензії, або Умовами використання окремих сервісів Яндекса. Для використання Сервісу іншими способами та з іншою метою Користувачу необхідно заздалегідь отримати письмову згоду від Яндекса на таке використання. Додаткова інформація може бути надана Користувачу в разі звернення за адресою: support@xml.yandex.ru.

2.2. У разі використання Сервісу в комерційних цілях для надання послуг з пошуку та/або навігації мережею інтернет, Користувач зобов'язаний повідомити про це свого клієнта та надати йому посилання на Сервіс Яндекса (www.yandex.ua). Користувач має право розмістити на своєму особистому або корпоративному сайті пошукову форму для передачі пошукових запитів у Яндекс з обов'язковим дотриманням умов використання сервісу Яндекс.Пошук для сайту (https://yandex.ru/legal/site_termsofuse).

2.3. Користувач не має права робити автоматичні запити до Сервісу інакше як із дотриманням вимог, викладених в умовах використання сервісу Яндекс.XML (https://yandex.ru/legal/xml).

2.4. Яндекс залишає за собою право не обслуговувати запити від будь-яких Користувачів, веб-сайтів і програм, що порушують умови цієї Ліцензії.

2.5. Умови використання функції попередження про потенційно небезпечні веб-сайти:

2.5.1. Функція попередження користувача про веб-сайти, що містять сторінки, відвідування яких може бути потенційно небезпечним для Користувача (надалі – «Потенційно небезпечні сайти»), наприклад, сторінки, що містять шкідливий код (надалі – «Функція»), надається Яндексом на умовах «як є». Потенційно небезпечні сайти також можуть бути знижені при ранжуванні або виключені з бази Сервісу. Інформація про потенційну небезпечність того чи іншого сайту, а також про ймовірний ступінь такої небезпеки та її характер (надалі – Інформація) надається партнерами Яндексу або визначається Яндексом з використанням власних методів. Яндекс не надає пояснень стосовно підстав віднесення веб-сайту до потенційно небезпечних. Яндекс не гарантує відповідність Функції цілям та очікуванням Користувача, безперебійну та безпомилкову роботу Функції, а також не гарантує точність Інформації (зокрема, не гарантує, що веб-сайти, не позначені як потенційно небезпечні, дійсно не містять ніякого шкідливого коду і навпаки). Користувач повинен самостійно оцінювати ризики та самостійно нести всю відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Інформації. Яндекс не несе відповідальності та не відшкодовує ніякого збитку, прямого або побічного, заподіяного власнику сайту, Користувачу або третім особам у результаті використання або неможливості використання Функції, а також у результаті використання або неможливості використання Інформації, включаючи, але не обмежуючись цим, збитки, викликані неточністю Інформації, що надається.

2.5.2. Усі зауваження та/або претензії, пов'язані з роботою Функції, повинні спрямовуватися через форму зворотного зв'язку: https://yandex.ua/support/search/troubleshooting/feedback.html.

2.5.3. Яндекс має право без повідомлення за власним розсудом припинити або призупинити надання Інформації без пояснення причин.

2.6. Деякі посилання на сайти, що відображені в пошуковій видачі, можуть супроводжуватися спеціальними позначками, які надають додаткову інформацію про сайт та / або його характеристики. Спеціальні позначки можуть бути автоматично присвоєні сайту на підставі автоматичної обробки даних активності користувачів, або можуть містити пояснення про джерело такої інформації. Спеціальні позначки розміщуються і надаються Користувачам на умовах «як є». Яндекс не несе відповідальності за правильність розміщення спеціальної позначки та достовірність додаткової інформації про сайт, а також за рішення, які приймають Користувачі на підставі таких позначок. Детальна інформація про значення спеціальних позначок опублікована за адресою: https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/tags.html.

2.7. Деякі посилання на сайти та інтерактивні елементи пошуку, відображені у пошуковій видачі, можуть супроводжуватись кнопкою виклику форми зв’язку, за допомогою якої Користувач може здійснити взаємодію з партнерами Яндекса щодо надання ними послуг, інформування, виконання інших дій за вказівкою Користувача, пов’язаних із товарами/послугами, запропонованими на сайті за посиланням. Яндекс не є учасником відносин між Користувачем і партнером Яндекса, у зв’язку з чим не несе відповідальності за дії, пов’язані з обробкою партнером Яндекса переданої Користувачем інформації, а також не гарантує якість, точність, коректність, законність дій партнера Яндекса.

В цілях здійснення контролю якості, а також в рамках виконання вимог законодавства, Яндекс здійснює зберігання історії повідомлень між Користувачами і Партнерами за допомогою відповідних функцій Сервісу. Доступ Яндекса до історії повідомлень можливий в зазначених цілях за запитом учасників взаємодії та у випадках, встановлених у законі.

Наявність поруч із сайтом кнопки виклику форми не чинить впливу на його позицію у пошуковій видачі.

2.8. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов (у випадку якщо Користувач здійснює доступ до Сервісу під обліковим записом), або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

3. Індексування веб-сайтів

3.1. Яндекс індексує сторінки веб-сайтів, створені третіми особами. Яндекс не відповідає за якість і зміст таких сторінок. Індексування здійснюється роботом пошукової машини Яндекса в автоматичному режимі відповідно до певних алгоритмів, що не передбачає попередню або подальшу оцінку змісту сторінок веб-сайтів (модерацію) на предмет його відповідності нормам законодавства, етики або моралі, а також іншу цензуру. Яндекс також не відповідає за наявність/відсутність, зміст і якість будь-яких пропозицій про надання послуг, придбання товарів тощо, які можуть бути доступні Користувачу на веб-сайтах третіх осіб, проіндексованих Яндексом, а також за будь-якого роду збитки, які Користувач може понести, скориставшись такими пропозиціями.

3.2. Зміни на сторінках веб-сайтів відстежуються роботом Яндекса в автоматичному режимі (здійснюється переіндексування) в цілях актуалізації пошукової видачі. Проте будь-які розміщені на сторінках веб-сайтів третіх осіб інформація, матеріали можуть бути змінені в будь-який момент власником тієї або іншої сторінки. Яндекс не відстежує такі зміни для кожного з веб-сайтів і не відповідає за них.

3.3. Яндекс не гарантує Користувачу, що відповідь на його пошуковий запит буде вичерпною та що Користувач отримає всю наявну в мережі інтернет інформацію з теми, що його цікавить, а також не несе відповідальності за абсолютну точність/актуальність посилань на сторінки веб-сайтів, поданих у пошуковій видачі Сервісу на певний запит Користувача.

3.4. Яндекс підключає до бази Сервісу всі російськомовні й орієнтовані на Росію сторінки веб-сайтів. При цьому Яндекс має право самостійно вирішувати, який веб-сайт повинен і який не повинен входити до бази Сервісу.

3.5. Впорядковування результатів, як частина процесу індексування та пошуку, відбувається повністю автоматично відповідно до встановлених критеріїв релевантності, які можуть змінюватися для підвищення якості пошуку на розсуд Яндекса. Яндекс розуміє релевантність як найкращу відповідність пошукової видачі на певний запит інтересам користувачів, які шукають інформацію, що може в загальному випадку не збігатися з інтересами власників сайтів або окремих Користувачів.

3.6. Яндекс не маніпулює позиціями веб-сайтів у пошуковій видачі Сервісу на жодні запити Користувача (ключові слова), ніколи та нікому не продає такі позиції та не гарантує незмінність позиції того чи іншого веб-сайту в пошуковій видачі на певний запит Користувача.

3.7. «Пошуковий спам» — це спроби обману пошукової системи Сервісу та маніпулювання її результатами з метою зміни позиції того або іншого веб-сайту в результатах пошуку. Веб-сайти, що використовують «пошуковий спам», можуть бути знижені під час ранжування або виключені з бази Сервісу через неможливість їх коректного ранжування.

3.8. Яндекс не коментує виключення веб-сайтів із бази Сервісу та/або зміну їх позиції, не повідомляє про такі дії та не дає ніяких гарантій і строків на повторне їх включення в базу Сервісу/зміну їх позиції.

3.9. Яндекс також має право не повідомляти вичерпний список методів «пошукового спаму», які можуть викликати виключення веб-сайту з бази Сервісу та/або зміну його позиції. Докладнішу інформацію можна знайти в такому документі: «Чим відрізняється якісний сайт від неякісного з точки зору Яндекса»? (https://yandex.ua/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html).

4. Конфіденційність і приватність інформації

4.1. Взаємовідносини Користувача та Яндекса стосовно всієї інформації, яку Яндекс може отримати про Користувача під час використання ним Сервісу, регламентується Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

4.2. Яндекс індексує сторінки веб-сайтів, що знаходяться у відкритому доступі в мережі інтернет — ті сторінки, які доступні в разі переходу за посиланням, без введення логіна та пароля, та індексування яких не заборонене в robots.txt відповідного веб-сайту (докладну інформацію можна знайти в такому документі: http://help.yandex.ua/webmaster/controlling-robot/robots-txt.html). Претензії щодо наявності в базі Сервісу сторінок веб-сайтів, що є відкритими в цьому розумінні, не приймаються.

5. Інтерактивні елементи пошуку

5.1. Яндекс може розміщувати на сторінці, яка містить пошукову видачу, інтерактивні елементи пошуку в одній з описаних нижче форм або в декількох формах одночасно:

5.1.1. Виключено.

5.1.2. Інформаційні блоки, що містять дані, з якими Яндекс пропонує ознайомитися Користувачеві незалежно від ознайомлення зі змістом видачі. Ці інформаційні блоки можуть бути представлені у вигляді саджеста (швидкої відповіді на пошуковий запит Користувача в рядку для введення пошукового запиту), або у вигляді блоку в будь-якому місці сторінки, не зайнятому пошуковою видачею, або іншим способом з урахуванням правил, встановлених цим пунктом. Такі блоки створюються і розміщуються Яндексом і не є частиною пошукової видачі. Розміщення таких блоків на сторінці, яка містить видачу, проводиться з відокремленням таких блоків від видачі (за допомогою відмінностей в дизайні такого блоку і видачі та/або за допомогою розташування блоку поза пошукової видачі, або іншими засобами).

5.2. Інтерактивні елементи пошуку не впливають на роботу автоматизованих алгоритмів пошуку, які функціонують без участі людини, і не можуть кваліфікуватися як інструмент для виділення сайтам третіх осіб будь-яких пріоритетів і переваг у ранжируванні результатів пошуку.

 

Дата публікації 14.02.2019 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/05102018

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/04092018

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/04072017

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/22032017

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/20012016

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/termsofuse/22102013