Умови використання сервісу «Яндекc.Авіаквитки»

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Авіаквитки, доступний за адресою: http://avia.yandex.ua (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса відносно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють Угода користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політика конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинну редакцію Умов завжди розміщено на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Яндексом було внесено які-небудь зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість отримати доступ до (чи здійснити пошук) інформації про пропозиції партнерів Яндекса про продаж авіаквитків. Усі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

1.7. Використовуючи Сервіс, Користувач дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу Сервісу або слідуючи інструкціям, зазначеним в отриманому повідомленні рекламного характеру.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. У Сервісі використовується інформація, надана партнерами Яндекса. Така інформація супроводжується вказівкою на партнера Яндекса (у тому числі шляхом розміщення його логотипу, та (або) фірмового найменування, та (або) посилання на веб-сайт партнера), який надав відомості, детальну інформацію про якого Користувач може отримати на сайті партнера в мережі Інтернет.

2.2. Будь-яка інформація, використовувана у Сервісі, призначена виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома (публікація) у мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та/або з комерційною метою без попереднього письмового дозволу Яндекса заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або документами, зазначеними у п. 1.2 цих Умов.

2.3. Оформлення авіаквитків та їх оплата здійснюється безпосередньо на веб-сайтах партнерів Яндексу. Бронювання авіаквитків здійснюється або на веб-сайтах партнерів Яндексу, або, за наявності функціональної можливості, на боці партнерів Яндексу, але з використанням даних із форми бронювання (віджету), розміщеної на Сервісі, яка забезпечує інформаційну взаємодію Користувача з веб-сайтами та/або системами бронювання партнерів Яндексу. Яндекс не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, здійснювані на таких сайтах або з використанням таких систем партнерів Яндексу, в тому числі з використанням форми бронювання (віджету), розміщеної на Сервісі, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем квитків зазначеними способами.

2.3.1.Використовуючи Сервіс, в тому числі форму бронювання (віджет), розміщену на Сервісі, яка забезпечує інформаційну взаємодію Користувача з веб-сайтами та/або системами бронювання партнерів Яндексу, Користувач дає згоду Яндексу та його афілійованим особам на обробку персональної інформації Користувача, як цей термін визначено у Політиці конфіденційності ТОВ «ЯНДЕКС» (https://yandex.ru/legal/confidential), та/або вказаних Користувачем осіб для цілей надання Сервісу, в т.ч. оформлення квитків на веб-сайтах партнерів Яндексу, і функціональних можливостей форми бронювання (віджету), розміщеної на Сервісі, включаючи передання (в тому числі транскордонне) Яндексом персональної інформації Користувача та/або вказаних Користувачем осіб для зазначених цілей партнерам Яндексу, які здійснюють бронювання, оформлення авіаквитків та приймають оплату за авіаквитки, так само як і отримання такої інформації від зазначених осіб для тих самих цілей. Яндекс передає лише ту персональну інформацію Користувача та/або вказаних Користувачем осіб, яка є необхідною для зазначеної мети. Обробка Яндексом персональної інформації Користувача та/або вказаних Користувачем осіб, а також іншої інформації, яка завантажується, передається і отримується Користувачем за допомогою Сервісу, здійснюється на умовах Політики конфіденційності ТОВ «ЯНДЕКС», розміщеної у мережі Інтернет за адресою https://yandex.ru/legal/confidential, у частині, яка не суперечить цим Умовам.

2.3.2.Користувача цим повідомлено, він розуміє і погоджується з тим, що при використанні Сервісу з метою надання Користувачеві функціональних можливостей Сервісу Яндексу в автоматичному режимі передається наступна інформація: тип операційної системи пристрою Користувача, версія та ідентифікатор браузера, статистика використання функцій Сервісу, дані місцезнаходження пристрою (якщо застосовно), а також інша технічна інформація.

2.4. Яндекс не несе відповідальності за актуальність інформації, надаваної партнерами, включаючи інформацію про наявність і вартість квитків у партнерів Яндекса.

2.5. Інформація про рейс, умови договору перевезення та послуги на борту повітряного судна, у тому числі інформація про тип повітряного судна, перевізника, розклад, маршрут, час відправлення/прибуття, аеропорт відправлення/прибуття, затримку (скасування) рейсу, правила перевезення пасажирів і багажу у відповідного перевізника, носить довідковий характер і підлягає уточненню Користувачем у партнера Яндекса або відповідного перевізника. Яндекс не несе відповідальності за актуальність такої інформації.

2.6. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

 

_____________________________

Дата публікації 12.04.2018 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/03052017.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/28112016.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/07102016.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/31072014.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/05092013.