Умови використання сервісу «Яндекc.Авіаквитки»

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Авіаквитки, доступний за адресою: http://avia.yandex.ua (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса відносно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють Угода користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), а також Політика конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинну редакцію Умов завжди розміщено на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse.

1.5. У випадку, якщо Яндексом було внесено які-небудь зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс надає Користувачеві функціональну можливість отримати доступ до (чи здійснити пошук) інформації про пропозиції партнерів Яндекса про продаж авіаквитків. Усі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. У Сервісі використовується інформація, надана партнерами Яндекса. Повний перелік партнерів доступний за адресою: http://avia.yandex.ua/info/partners.

2.2. Будь-яка інформація, використовувана у Сервісі, призначена виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання даних, їх відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома (публікація) у мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації та/або з комерційною метою без попереднього письмового дозволу Яндекса заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або документами, зазначеними у п. 1.2 цих Умов.

2.3. Оформлення авіаквитків та їх оплата здійснюється безпосередньо на веб-сайтах партнерів Яндекса. Яндекс не несе відповідальності за фінансові та будь-які інші операції, що здійснюються на сайтах партнерів, а також за будь-які наслідки придбання Користувачем квитків на зазначених сайтах.

2.4. Яндекс не несе відповідальності за актуальність інформації, надаваної партнерами, включаючи інформацію про наявність і вартість квитків у партнерів Яндекса.

2.5. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

 

_____________________________

Дата публікації 31.07.2014 г.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/ticket_termsofuse/05092013.