Ліцензійна угода на використання програми «Яндекс.Перекладач» для мобільних пристроїв

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Перекладач» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Перекладач» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Перекладач» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Яндекс.Перекладач» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_mobile_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди.

Будь-яке використання Вами програми означає повне і беззастережне прийняття Вами умов цієї ліцензійної угоди.

Якщо Ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, Ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода (далі – Ліцензія) встановлює умови використання програми «Яндекс.Перекладач» для мобільних пристроїв (далі – Програма) та укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму (далі – Користувач), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, 16, що є правовласником виключного права на Програму (далі – Правовласник).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій мобільний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використовування Програми дозволено лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) якої-небудь з умов Ліцензії заборонено.

1.4. Використання Програми Користувачем на умовах цієї Ліцензії з особистою некомерційною метою відбувається безкоштовно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди із Правовласником.

1.5. Користуючись Програмою, Користувач погоджується з тим, що невід'ємними частинами цієї Ліцензії є такі документи, умови яких повною мірою поширюються на використання Програми:

  • «Угода користувача сервісів Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/rules;

  • «Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/termsofuse;

  • «Політика конфіденційності», розміщена в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/confidential;

  • «Умови використання сервісу «Яндекс.Переклад», розміщені в мережі інтернет за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_termsofuse.

Зазначені документи (у тому числі будь-які їх частини) можуть бути змінені Правовласником в односторонньому порядку без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція документів набуває чинності з моменту їх публікації, якщо інше не передбачено новими редакціями документів.

1.6. Ця Ліцензія та все, що пов’язане з використанням Програми, підлягає під застосування права Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що випливають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані й розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.7. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської іншими мовами, проте у разі протиріч між умовами Ліцензії російською мовою та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безкоштовно, на умовах простої (невиняткової) ліцензії надає Користувачеві непередаване право на використання Програми на території усіх країн світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого виконати її копіювання і встановлення (відтворення) на мобільний (-і) пристрій (-ої) Користувача. Користувач має право виконати встановлення Програми на необмежену кількість мобільних пристроїв. Під час встановлення на мобільний пристрій кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласникові.

3.1.2. Відтворювати і поширювати Програму з некомерційною метою (безкоштовно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримати інформацію про реалізацію алгоритмів, використовуваних у Програмі, створити похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати і поширювати Програму з комерційною метою (у тому числі за винагороду), а також у складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Користувач не має права поширювати Програму у вигляді, який відрізняється від того, в якому він її отримав, без письмової згоди Правовласника.

4.4. Програму слід використовувати (у тому числі поширювати) під назвою «Яндекс.Перекладач». Користувач не має права змінювати назву Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Виконання функцій Програми можливе лише за наявності доступу до мережі інтернет. Користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора зв'язку або провайдера доступу до мережі інтернет.

6. Відповідальність за Ліцензією

6.1. Програма (включаючи Дані) надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не дає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми або окремих її компонентів та/або функцій, відповідності Програми конкретним цілям та очікуванням Користувача, не гарантує достовірність, точність, повноту і своєчасність Даних, а також не дає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Правовласник не несе відповідальності за які-небудь прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) та/або збиток, заподіяний Користувачеві та/або третім сторонам у результаті якого-небудь використання, невикористання або неможливості використання Програми (включаючи Дані) чи окремих її компонентів та/або функцій, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що під час використання Програми Правовласникові в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи мобільного пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

6.4. Усі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням Програмою законодавства та/або прав третіх осіб, повинні надсилатися через форму зворотного зв'язку на адресу: http://feedback.yandex.ru/translate.

7. Оновлення/нові версії Програми і стороннє програмне забезпечення

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на усі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжує інша ліцензійна угода.

7.2. До складу Програми як окремі її компоненти входить стороннє програмне забезпечення. Актуальна інформація про таке стороннє програмне забезпечення у складі Програми доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_mobile_agreement/components.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувачеві про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/translate_mobile_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.

Дата публікації: 17.06.2016 р.

Попередня версія документа: https://yandex.ru/legal/translate_mobile_agreement/20151015.