Умови використання сервісу Яндекс.Переклад

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Переклад українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Переклад та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Переклад має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Переклад розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Яндекс.Переклад, доступний за адресою: http://translate.yandex.ru (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Коли Копристувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/translate_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені будь-які зміни в ці Умови, в порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість безкоштовного доступу до сервісу автоматизованого перекладу текстів Користувача та веб-сторінок на запит Користувача. Усі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачу можливість автоматичного перекладу з однієї мови на іншу текстів, уведених Користувачем, а також веб-сторінок, адреси (URL) яких зазначить Користувач.

2.2. Автоматизований переклад текстів і веб-сторінок виконується за допомогою власних технологій Яндекса.

2.3. Сервіс надається Користувачу для особистого некомерційного використання.

2.4. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.