Умови використання сервісу Яндекс.Телепрограма

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Яндекс.Телепрограма українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Яндекс.Телепрограма та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Телепрограма має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Яндекс.Телепрограма розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/tv_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. . ООО «Яндекс.Медиасервисы» (далі — Яндекс) пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі — Користувач) використовувати сервіс Яндекс.Телепрограма, доступний за адресою: http://tv.yandex.ua (далі — Сервіс).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН – 1027700229193) стосовно порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюють наступними документами ООО «ЯНДЕКС» (ОГРН – 1027700229193): Угоди користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse) та Політика конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential) (далі разом іменуються – «Pегулюючі документи»).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови Pегулюючих документіву повному обсязі без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення у мережі Інтернет за зазначеною у цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинну редакцію Умов завжди розміщено на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/tv_termsofuse.

1.5. У разі якщо Яндексом було внесено які-небудь зміни до цих Умов у порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачеві можливість безкоштовного доступу до розкладу телепрограм різних каналів. Усі існуючі на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачеві можливість отримати доступ до розкладів телепрограм усіх центральних, багатьох регіональних і супутникових телеканалів, а також до анонсів деяких програм (включаючи опис, зображення, фрагменти).

2.2. Користувач може здійснювати сортування телепрограм у розкладі за різними критеріями (за часом, типом передач тощо), здійснювати пошук за розкладом телепрограм, а також із використанням свого облікового запису налаштувати параметри відображення розкладу телепрограм на сторінці веб-сайту Сервісу.

2.3. Розклад, анонси телепередач, доступні Користувачеві у рамках Сервісу, надано ЗАО «СЕРВІС-ТВ» (www.s-tv.ru). Зазначені матеріали захищено законодавством про інтелектуальну власність і захист інформації.

2.4. Будь-які матеріали та інформація, використовувані у Сервісі, призначені виключно для некомерційного використання. При цьому будь-яке копіювання інформації та/або матеріалів, їх відтворення, перероблення, поширення, доведення до загального відома (публікація) у мережі Інтернет, будь-яке використання у засобах масової інформації та/або з комерційною метою без попереднього письмового дозволу правовласника заборонено, за винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, умовами використання інших сервісів Яндекса або Pегулюючими документами.

2.5. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов, або застосувати до Користувача інші заходи з метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.

 

Дата публікації 09.08.2018 р.

Попередня версія документа https://yandex.ru/legal/tv_termsofuse/07032017.