Ліцензійна угода на використання програми «Візуальні закладки»

Звертаємо Вашу увагу, що ця Ліцензійна угода з 03.06.2013 р. втратила чинність та замінена Ліцензійною угодою на використання настільного програмного забезпечення Яндекса, актуальна версія якої доступна за адресою: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/?lang=ru. Всі посилання на цю Ліцензійну угоду просимо вважати посиланнями на Ліцензійну угоду на використання настільного програмного забезпечення Яндекса.

Цей документ є перекладом Ліцензійної угоди на використання програми «Візуальні закладки» українською. У разі розбіжностей між російською версією Ліцензійної угоди на використання програми «Візуальні закладки» та цим перекладом лише російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Візуальні закладки» має юридичну силу. Російська версія Ліцензійної угоди на використання програми «Візуальні закладки» розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/vb_agreement/?lang=ru.

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтеся з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне та беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програми для ЕОМ «Візуальні закладки» («Програма») та укладена між будь-якою особою, що використовує Програму («Користувач»), і ООО «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 16, яке є власником виняткового права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний комп'ютер або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач висловлює свою повну та беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати Програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програми на умовах і способами, не передбаченими цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.5. До цієї Ліцензії та всіх відносин, пов'язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації та будь-які претензії або позови, що витікають із цієї Ліцензії або використання Програми, мають бути подані та розглянуті в суді за місцем перебування Правовласника.

1.6. Правовласник може надати Користувачу переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, проте в разі суперечностей між Ліцензією російською мовою та її перекладом, юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виняткове право на Програму належить Правовласнику.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невинятковою) ліцензії, надає Користувачу непередаване право використання Програми на території країн усього світу такими способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямими функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному(-их) комп'ютері(-ах) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість персональних комп'ютерів. Під час встановлення на персональний комп'ютер кожній копії Програми надається індивідуальний номер, який автоматично повідомляється Правовласнику.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством РФ, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права відтворювати та поширювати Програму в комерційних цілях (за плату), у тому числі в складі збірок програмних продуктів, без письмової згоди Правовласника.

4.3. Програма повинна використовуватися під найменуванням: «Візуальні закладки». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права (copyright notice) або іншу вказівку на Правовласника.

5. Умови використання окремих функцій Програми

5.1. Користувач цим повідомлений і погоджується, що в разі ввімкнення в Програмі функції передачі анонімної статистичної інформації для покращення якості сервісів і послуг Правовласника, Правовласнику в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт і файли, що завантажуються, до моменту вимкнення зазначеної функції.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник не надає жодних гарантій відносно безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, збереження файлів та/або даних Користувача, а також не надає жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії.

6.2. Максимальною мірою, допустимою чинним законодавством, Правовласник не несе жодної відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачу та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання або невикористання Програми, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми.

6.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що в разі використання Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Користувача, версія Програми й ідентифікатор Програми, статус функціонування Програми.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії Програми. Погоджуючись із встановленням оновлення/нової версії Програми, Користувач приймає умови цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміни умов цієї Ліцензії

8.1. Ця ліцензійна угода може змінюватися Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни в умови цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/vb_agreement. Зазначені зміни в умовах ліцензійної угоди набувають чинності з дати їх публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.