Умови використання сервісу Кабінет розробника віджетів

Цей документ є перекладом Умов використання сервісу Кабінет розробника віджетів українською. У разі розбіжностей між російською версією Умов використання сервісу Кабінет розробника віджетів та цим перекладом лише російська версія Умов використання сервісу Кабінет розробника віджетів має юридичну силу. Російська версія Умов використання сервісу Кабінет розробника віджетів розміщена за адресою: https://yandex.ru/legal/widgets_termsofuse/?lang=ru.

1. Загальні положення

1.1. ООО «ЯНДЕКС» (далі — «Яндекс») пропонує користувачу мережі інтернет (далі — «Користувач») використовувати сервіс Кабінет розробника віджетів, доступний за адресою: http://wdgt.yandex.ua (далі — «Сервіс»).

1.2. Ці Умови є доповненням до Угоди користувача сервісів Яндекса щодо порядку використання Сервісу. В усьому, що не передбачено цими Умовами, відносини між Яндексом і Користувачем у зв'язку з використанням Сервісу регулюються Угодою користувача сервісів Яндекса (https://yandex.ru/legal/rules), а також Ліцензією на використання пошукової системи Яндекса (https://yandex.ru/legal/termsofuse), Політикою конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential).

1.3. Коли Користувач починає використовувати Сервіс/його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв ці Умови, а також умови всіх зазначених вище документів, у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

1.4. Ці Умови можуть бути змінені Яндексом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет за зазначеною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://yandex.ru/legal/widgets_termsofuse.

1.5. У випадку якщо Яндексом були внесені будь-які зміни в ці Умови, в порядку, передбаченому п. 1.4 цих Умов, із якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Сервіс пропонує Користувачу можливість створити текстово-графічний модуль, що забезпечує доступ до інформації або сервісів Користувача чи третіх осіб (далі – «Віджет»), а також розмістити створений ним Віджет на веб-сайті Сервісу. Всі наявні на цей момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх та/або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надає Користувачу можливість безкоштовного доступу до набору інструментів і документації, за допомогою якої Користувач може створити Віджет. У результаті створення Віджета Користувачу надається унікальне посилання (URL), за яким цей Віджет буде доступний іншим користувачам.

2.2. Віджети, створені Користувачем на основі конструкторів «Швидкий старт», iFrame і XHTML, зможуть бути доступні іншим користувачам за посиланням лише після модерації. Строк модерації — від 5 до 10 робочих днів.

2.3. Користувач погоджується з тим, що Віджети, які розміщуються ним на Сервісі, будуть доступні всім іншим користувачам Яндекса для перегляду та персоналізації головної сторінки Яндекса шляхом встановлення Віджета в будь-яке місце зазначеної сторінки на вибір користувача. При цьому Яндекс не несе відповідальності за використання третіми особами Віджетів, розміщених Користувачем на Сервісі.

2.4. Сервіс надає Користувачу можливість безкоштовного розміщення створених ним Віджетів у Каталозі Віджетів (http://widgets.yandex.ua) або в Регіональній програмі за заявкою Користувача. При цьому Яндекс не гарантує включення того чи іншого Віджета в Каталог або в Регіональну програму за заявкою Користувача.

2.5. Включення Віджета в Каталог, а також порядок і структура розміщення Віджетів у Каталозі або Регіональній програмі, їх описи здійснюються виключно на розсуд Яндекса.

2.6. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіс для завантаження Віджетів, що порушують законодавство або права та законні інтереси третіх осіб, Віджетів, що містять шкідливі програми (чи які самі по собі є шкідливими програмами), а також Віджетів, що містять рекламу. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з розміщенням Віджетів на Сервісі, за зміст розміщених ним Віджетів, а також за їх опис у Каталозі Віджетів або в Регіональній програмі.

2.7. Яндекс має право без повідомлення Користувача і без пояснення причин у будь-який час видалити будь-які Віджети з Сервісу (при цьому такі Віджети будуть видалені також із сторінок користувачів, які їх раніше встановили), а також внести будь-які зміни в їх опис у Каталозі Віджетів або в Регіональній програмі.

2.8. Яндекс залишає за собою право на власний розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (чи до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису, або повністю заблокувати обліковий запис Користувача в разі неодноразового порушення цих Умов, або вжити до Користувача інших заходів із метою дотримання вимог законодавства чи прав і законних інтересів третіх осіб.