Ліцензійна угода на використання програм «Яндекс.Ямб»

Перед використанням програми, будь ласка, ознайомтесь з умовами нижченаведеної ліцензійної угоди. Будь-яке використання вами програми означає повне і беззастережне прийняття вами її умов.

Якщо ви не приймаєте умови ліцензійної угоди в повному обсязі, ви не маєте права використовувати програму з будь-якою метою.

1. Загальні положення

1.1. Ця Ліцензійна угода («Ліцензія») встановлює умови використання програм для ЕОМ «Яндекс.Ямб», версії для Android та iOS (надалі, будь-яка з перерахованих вище програм називається «Програма») і укладена між будь-якою особою, яка використовує Програму («Користувач»), і ТОВ «ЯНДЕКС», Росія, 119021, м. Москва, вул. Льва Толстого, буд. 16, яке є правовласником виключного права на Програму («Правовласник»).

1.2. Копіюючи Програму, встановлюючи її на свій персональний пристрій або використовуючи Програму будь-яким чином, Користувач виражає свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами Ліцензії.

1.3. Використання Програми дозволяється лише на умовах цієї Ліцензії. Якщо Користувач не приймає умови Ліцензії в повному обсязі, Користувач не має права використовувати програму з будь-якою метою. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов Ліцензії заборонене.

1.4. Програма надає авторизованому Користувачу функціональну можливість обміну інформацією, відправки та отримання повідомлень і контенту, який включає об’єкти інтелектуальних прав, як для власного використання, так і з можливістю використання іншими Користувачами Програми, а також функціональну можливість редагувати і видаляти розміщені ним повідомлення. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з розміщенням та поширенням контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав, з використанням Програми, в тому числі за те, що таке розміщення і поширення контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав, відповідає вимогам застосовного законодавства і не порушує права та законні інтереси третіх осіб. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуваний і поширюваний контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, не повинен порушувати авторські права, права на товарні знаки, засоби індивідуалізації та/або інші інтелектуальні права, які належать третім особам. Користувач самостійно і за власний рахунок зобов’язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов’язані з розміщенням (редагуванням), поширенням ним контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав. У разі виникнення спірної ситуації тягар доказу того, що розміщуваний і поширюваний Користувачем контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, не порушує будь-чиї права, лежить на Користувачі.

1.5. Користувач визнає і погоджується з тим, що Яндекс не зобов’язаний переглядати і будь-яким чином перевіряти контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, поширюваний і розміщений Користувачем за допомогою Програми, в тому числі на відповідність чинному законодавству, включаючи законодавство про інтелектуальну власність.

1.6. Розміщуючи та поширюючи контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, Користувач автоматично безоплатно, безумовно і безвідклично надає Яндексу невиключне право на використання такого контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав, на території всього світу, в тому числі, наступними способами: відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення, зміну, редагування, переклад, опублікування, доведення до загального відома, поширення контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав, будь-якими законними способами. Також, розміщуючи за допомогою Програми контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, Користувач підтверджує, що він має відповідні права і повноваження для надання Яндексу вказаних прав на використання розміщеного контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав. Користувач погоджується з тим, що розміщений ним у межах Програми контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, може бути використаний Яндексом в інших сервісах та програмних додатках Яндексу, а також у рекламних або маркетингових матеріалах, розміщуваних ним на ресурсах Яндексу в мережі Інтернет для привертання уваги інших користувачів до Програми або інших ресурсів та сервісів Яндексу. Яндекс має право використовувати відповідний контент, який містить об’єкти інтелектуальних прав, як із зазначенням імені автора такого контенту, який містить об’єкти інтелектуальної власності, так і без зазначення імені автора (як ім’я автора при цьому може бути вказаний логін Користувача, який розмістив контент, що містить об’єкти інтелектуальних прав). Яндекс має право передати права, вказані у цьому пункті, третім особам. У разі якщо Користувач не має права надати Яндексу право використання будь-якого контенту, який містить об’єкти інтелектуальних прав, вказаними способами, він зобов’язаний утриматись від розміщення такого контенту за допомогою Програми.

1.7. Використання Програми на умовах цієї Ліцензії в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Для уникнення сумнівів, використання Програми з дотриманням умов та обмежень цієї Ліцензії Користувачами – юридичними особами, як комерційними, так і некомерційними, не вважається використанням у комерційних цілях. Використання Програми на умовах і способами, які не передбачені цією Ліцензією, можливе лише на підставі окремої угоди з Правовласником.

1.8. До цієї Ліцензії і всіх відносин, пов’язаних із використанням Програми, підлягає застосуванню право Російської Федерації, і будь-які претензії або позови, що витікають з цієї ліцензії або використання Програми, мусять бути подані та розглянуті в суді за місцем знаходження Правовласника.

1.9. Правовласник може надати Користувачеві переклад цієї Ліцензії з російської на інші мови, однак у разі протиріччя між умовами Ліцензії на російській мові та її перекладом юридичну силу має виключно російськомовна версія Ліцензії.

2. Права на Програму

2.1. Виключне право на Програму належить Правовласникові.

3. Ліцензія

3.1. Правовласник безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Користувачеві надає Користувачу непередаване право використання Програми на території країн всього світу наступними способами:

3.1.1. Застосовувати Програму за прямим функціональним призначенням, з метою чого здійснити її копіювання та встановлення (відтворення) на персональному (-их) пристрої (-ях) Користувача. Користувач має право здійснити встановлення Програми на необмежену кількість персональних пристроїв.

3.1.2. Відтворювати та поширювати Програму в незміненому вигляді строго в некомерційних цілях (безоплатно).

4. Обмеження

4.1. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цією Ліцензією або законодавством Російської Федерації, Користувач не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті вилучення вихідного тексту Програми та/або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, які використовуються в Програмі, створювати похідні витвори з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програми, без письмової згоди Правовласника.

4.2. Користувач не має права без письмової згоди Правовласника відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму в будь-якій формі і будь-яким способом, прямо не передбаченим цією Ліцензією, в тому числі сумісно з іншими програмами, у складі збірок програмних продуктів, із пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів, незалежно від мети такого використання.

4.3. Програма повинна використовуватися під найменуванням: «Яндекс.Ямб». Користувач не має права змінювати найменування Програми, змінювати та/або видаляти присутні в Програмі, документації чи інших матеріалах, поширюваних із Програмою, знаки охорони авторського права (copyright notice) або інші вказівки на Правовласника чи інших осіб.

5. Інші умови та повідомлення

5.1. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що при ввімкненні в Програмі функції автоматичної відправки статистики Правовласнику з метою покращення якості продуктів і сервісів, які надаються Користувачу, в автоматичному режимі повідомляється анонімна (без прив'язки до Користувача) інформація про відвідуваний сайт, переглянуту сторінку і завантажені файли, до моменту вимкнення вказаної функції.

5.2. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що при використанні в Програмі функції «Визначення місцеположення», IP-адреса пристрою Користувача і дані про доступні Wi-FI мережі будуть відправлятись на автоматизований сервіс визначення місцеположення Правовласника.

5.3. Користувач може в будь-який момент відмовитись від передачі даних, вказаних у п.п. 5.1 – 5.2, відключивши відповідні функції.

5.4. Користувача цим повідомлено і він погоджується, що при використанні Програми Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) передається така інформація: тип операційної системи пристрою Користувача, версія та ідентифікатор Програми, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація. Версії Програми для Android та iOS передають Правовласнику в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Користувача) також наступну інформацію: дані геолокації, інформація про SIM-картку, перелік встановлених на пристрій Користувача додатків, статистика використання, встановлення і видалення додатків та іншу технічну інформацію.

5.5. Всі дані про використання Програми, передані у відповідності до цієї Ліцензії, зберігаються та обробляються у відповідності до Политики конфіденційності (https://yandex.ru/legal/confidential/).

5.6. Всі питання і претензії, пов'язані з використанням/неможливістю використання Програми, а також можливим порушенням законодавства та/або прав третіх осіб, повинні спрямовуватись через форму зворотнього зв'язку за адресою: https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.html.

6. Обмеження відповідальності за Ліцензією

6.1. Програма надається на умовах «як є» (as is). Правовласник і його контрагенти не надають жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програми, відповідності Програми конкретним цілям і очікуванням Користувача, а також не надають жодних інших гарантій, прямо не зазначених у цій Ліцензії

6.2. У максимальному ступені, який допускається чинним законодавством, Правовласник і його контрагенти не несуть жодної відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Програми та/або збиток, заподіяний Користувачу та/або третім сторонам у результаті будь-якого використання чи невикористання Програми, у тому числі через можливі помилки або збої в роботі Програми.

6.3. Користувачу надається можливість додавати до Програми розроблені і запропоновані до встановлення третіми особами розширення (компоненти), які надають доступ до інформації або сервісів третіх осіб або здійснюють перехід на ресурси третіх осіб («Користувацькі компоненти»). Користувач розуміє і погоджується з тим, що встановлення до Програми Користувацьких компонентів здійснюється Користувачем на свій власний розсуд і на свій ризик. Правовласник не контролює працездатність або зміст інформації сервісів або ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою таких Користувацьких компонентів, а також їхню відповідність законодавству, і не несе відповідальності за результати встановлення або використання Користувацьких компонентів. Правовласник не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Користувачу використанням або неможливістю використання будь-яких Користувацьких компонентів або інформації, сервісів та ресурсів, доступ до яких здійснюється за допомогою Користувацьких компонентів.

7. Оновлення/нові версії Програми

7.1. Програма може час від часу автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, які спрямовані на покращення Програми і можуть мати форму патчів, додаткових модулів або цілком нових версій Програми. Користувача цим повідомлено і він погоджується з автоматичним оновленням Програми, включаючи запит, завантаження і встановлення оновлень Програми на пристрій Користувача без будь-яких додаткових повідомлень.

7.2. Дія цієї Ліцензії поширюється на всі подальші оновлення/нові версії будь-якої з Програм та/або всіх Програм. Встановлення оновлення/нової версії Програми означає прийняття Користувачем умов цієї Ліцензії для відповідних оновлень/нових версій Програми, якщо оновлення/встановлення нової версії Програми не супроводжується іншою ліцензійною угодою.

8. Зміна умов цієї Ліцензії

8.1. Ця Ліцензія може змінюватись Правовласником в односторонньому порядку. Повідомлення Користувача про внесені зміни до умов цієї Ліцензії публікується на сторінці: https://yandex.ru/legal/yamb_mobile_agreement/. Зазначені зміни в умовах Ліцензії набувають чинності з дати їхньої публікації, якщо інше не обумовлено у відповідній публікації.