Toloka

Değerlendirme

Kullanıcı değerlendirmesi, Toloka'nın kullanıldığı tüm zamanlardaki cevap kalitenizin genel değerlendirmesine dayalıdır. Görevli dikkatli bir şekilde tamamlar ve talimatlara uygun yanıtlar verirseniz değerlendirme puanınız gittikçe yükselir.

Değerlendirme puanınız ne kadar yükselirse o kadar daha fazla görev almaya başlarsınız.

Değerlendirme, işverenler için önemli bir göstergedir. İşverenler cevaplarızın kalitesini önemser ve iyi bir değerlendirmeye sahip kullanıcılara daha yüksek ödeme yaparlar.

Değerlendirmenizi profil sayfanızda görebilirsiniz:

  • Değerlendirme sonucu cevaplarınızın kalitesini yansıtır. Değerlendirmenizin zamanla düşmediğinden emin olun.

  • Göreceli değerlendirme ise cevap kalitenize göre tüm değerlendirilen Toloka kullanıcıları arasındaki yerinizi gösterir.