Задание #T1505

Задание

Решите неравенство log11(8x2+7)log11(x2+x+1)log11(xx+5+7)\log_{11}\left(8x^2+7\right) - \log_{11}\left(x^2+x+1\right)\geq \log_{11}\left(\frac{x}{x+5}+7\right).