Задание #T3604

Задание

Решите неравенство log22(25x2)7log2(25x2)+120\log_2^2 (25-x^2)-7\log_2(25-x^2)+12\geq 0.