Задание #T829

Задание

Определите по карте азимут от родника на дом лесника.
Определите по карте азимут от родника на дом лесника.
Ответ запишите в виде числа.