Как думаете, вернет ли Крид Дашу на проект "Холостяк"?

+1